TIN VIP*: 30.000đ/ ngày

VIP1

15.000 đ/ngày

VIP2

10.000 đ/ngày

VIP3

5.000 đ/ngày

Thường

2.000 đ/ngày

HÌNH MINH HOẠ