Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh

mbn

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, Văn phòng Mua & Bán nghỉ làm việc 03 ngày: Từ Thứ Bảy, ngày 02/09/2017 đến hết Thứ Hai, ngày 04/09/2017, Ấn phẩm không phát hành 01 ngày: Thứ Bảy, ngày 02/09/2017.

Thứ Ba, 05/09/2017, Văn phòng Mua & Bán trở lại làm việc bình thường.
Trong dịp nghỉ lễ, tại hệ thống các website của chúng tôi: muaban.net, mogi.vn, vieclam.net, muaoto.net, quý khách vẫn có thể đăng tin bình thường.
Trân trọng kính báo.

Mua&Bán