Thanh toán qua Ví điện tử MoMo

Nếu bạn đang sử dụng Ví điện tử MoMo, bạn có thể sử dụng hình thức thanh toán này trên website muaban.net.

1. Đăng nhập muaban.net

Sau khi đăng nhập muaban.net để Đăng tin, bạn chọn mua dịch vụ và nhấn Tiếp tục. Ở các hình thức thanh toán, bạn chọn hình thức thanh toán qua Ví điện tử MoMo và nhấn Thanh toán.

2. Thanh toán

Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện thanh toán bằng Ví điện tử MoMo. Bạn hãy sử dụng ứng dụng MoMo trên điện thoại và sử dụng chức năng Quét mã QR để thanh toán.

3. Xác nhận thanh toán ở Ứng dụng và hoàn tất

Quét mã QR để thanh toán và thực hiện “Xác nhận” ngay trong ứng dụng MoMo.

Sau khi xác nhận xong, màn hình giao diện trên muaban.net sẽ hiển thị thông báo thanh toán thành công.

Thanh toán MoMo giúp tin đăng được thanh toán trực tiếp trên hệ thống.