Thanh toán qua tin nhắn SMS

THANH TOÁN QUA ĐẦU SỐ 7×67

Hình thức này chỉ áp dụng thanh toán cho tin đăng muaban.net có hóa đơn dưới 15.000đ.

KHÔNG ÁP DỤNG để thanh toán hóa đơn tin đăng Ấn phẩm Mua&Bán.

Để thanh toán mã hóa đơn, bạn soạn:

MBT {mã hóa đơn} gửi đến 7267 khi số tiền hóa đơn 2.000 đ
7567 khi số tiền hóa đơn từ 2.000 đ đến 5.000 đ
7667 khi số tiền hóa đơn từ 5.000 đ đến 10.000 đ
7767 khi số tiền hóa đơn từ 10.000 đ đến 15.000 đ


Chú ý:

  • Hiện nay dịch vụ thanh toán SMS tạm thời chỉ sử dụng được trong 3 mạng di động: Viettel, Mobifone, Vinaphone.
  • Chi phí: 2.000 VND/sms (7267), 5.000 VND/sms (7567), 10.000 VND/sms (7667), 15.000 VND/sms (7767)
  • Tiền thanh toán hóa đơn sẽ được trừ vào tài khoản điện thoại của bạn (tài khoản chính).
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm trả lại tiền dư nếu có chênh lệch với giá trị hóa đơn. Bạn có thể điều chỉnh lại hóa đơn và thực hiện thanh toán sau.