Thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế

Hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng quốc tế Visa, MasterCard, JCB (*yêu cầu mức hoá đơn tối thiểu từ 20.000đ trở lên*) Sau khi chọn đăng dịch vụ xong, Bạn nhấn Tiếp tục

Bước 1: Ở các hình thức thanh toán, Bạn chọn hình thức thanh toán qua Thẻ thanh toán quốc tế. Và nhấn nút Tiếp Tục

Bước 2: Nhập các thông tin thanh toán:

  • Số thẻ
  • Họ và tên chủ thẻ
  • Ngày hết hạn in trên thẻ
  • CVV/CVC2:  là mã số bảo mật, gồm 3 chữ số in dạng nghiêng ngược trên mặt sau của thẻ
  • Nhấn nút Thanh Toán

Nếu thẻ của khách hàng đã tham gia chương trình Verified by Visa hoặc MasterCard Secure Code, J-Secure của Ngân hàng phát hành, khách hàng được yêu cầu nhập thêm Mật khẩu giao dịch trực tuyến sau bước nhập thông tin thẻ.

Bước 3. Hoàn tất quá trình thanh toán