Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa

thanh toán qua atm
Nếu bạn đã đăng ký thẻ ATM tại một trong 16 ngân hàng đối tác của muaban.net, hãy kích hoạt Internet banking tại quầy giao dịch của ngân hàng để có thể sử dụng dịch vụ này.

1./ Đăng nhập muaban.net 

Đăng nhập muaban.net để Đăng tin. Khi đến bước Thanh toán chọn hình thức thanh toán là Thẻ ngân hàng nội địa và nhấn nút Tiếp tục.

 

2./ Nhập thông tin thẻ

Khách hàng lựạ chọn phương phức thanh toán/ngân hàng thanh toán và nhập thông tin thẻ tương ứng
Sau khi chọn hình thức thanh toán qua cổng thanh toán 123pay, khách hàng chọn phương thức thanh toán: Thẻ ATM, tài khoản mở tại Ngân hàng Việt Nam

Chọn Ngân hàng thanh toán và thông tin thẻ tương ứng
Và chọn Thanh toán
 • Nếu thông tin thẻ không hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán… hệ thống sẽ báo lỗi và hiển thị thông báo lỗi trên giao diện cổng thanh toán nội địa SML. Khách hàng thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác.
 • Nếu thông tin thẻ hợp lệ và khách hàng đủ khả năng thanh toán, khách hàng sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP.

3./ Xác thực OTP

Quy trình xác nhận thanh toán của từng ngân hàng

3.1 / Khách hàng dùng thẻ Connect24 của Vietcombank

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Tên truy cập: khách hàng được NHPH cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking
 • Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập dịch vụ Internet banking
 • Nhập chuỗi hiển thị

Tích vào “Tôi chấp nhận tất cả các điều khoản thanh toán của Vietcombank”.

Nhấn Thanh toán.

OTP được gửi đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký với VCB

Tại trang xác thực mật khẩu OTP, khách hàng nhập đúng số OTP ngân hàng đã gửi đến điện thoại của khách hàng và nhấn thanh toán.

3.2/ Khách hàng dùng thẻ f@staccess của Techcombank 

Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.

Nhấn Xác nhận. 

3.3/ Khách hàng dùng thẻ VIB Values Platinum của VIB 
w
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu
 • Tên đăng nhập: khách hàng được VIB cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ VIB4U
 • Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập dịch vụ VIB4U
 • OTP: Khách hàng soạn tin nhắn để nhận OTP qua điện thoại (nếu khách hàng đăng ký gói dịch vụ easy4U), hoặc nhận OTP qua tocken key (nếu khách hàng đăng ký gói dịch vụ e-Gold4U, e-Diamond4U)
Nhấn Thanh toán.
3.4/ Khách hàng dùng thẻ V-top của EIB để thanh toán
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu
 • OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS
 • Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Xác nhận.
3.5/ Khách hàng dùng thẻ của MB để thanh toán
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:
 • Mật khẩu eMB: khách hàng được NHPH cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ eMB
 • OTP: Khách hàng được NHPH cung cấp Tocken key để lấy mật khẩu OTP
 • Số hiển thị
Nhấn Xác nhận.
3.6/ Khách hàng dùng thẻ của Vietinbank để thanh toán
Bước 1: Xác nhận thanh toán tại Vietinbank.
Tại đây khách hàng nhập:
 • Mật khẩu dịch vụ thanh toán trực tuyến
 • Chuỗi ký tự được yêu cầu.
Tích vào nút “Tôi chấp nhận tất cả điều khoản thanh toán của Vietinbank”
Sau đó nhấn vào nút OK để được chuyển sang bước xác thực bằng mật khẩu dùng một lần OTP.
Chú ý: Khách hàng được nhập mật khẩu tối đa 03 lần, lần thứ 03 nhập sai mật khẩu, giao dịch sẽ bị hủy bỏ.
f
Bước 2: Xác thực chủ thẻ bằng OTP
Khách hàng nhập OTP (bao gồm 10 chữ số) được gửi qua đường tin nhắn SMS tới số điện thoại khách hàng đã đăng ký với ngân hàng.
Nhấn Thanh toán.
3.7/ Khách hàng dùng thẻ của HDbank để thanh toán
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:
 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Xác nhận.
3.8/ Khách hàng dùng thẻ ACB để thanh toán.
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:
 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Xác nhận.
3.9/ Khách hàng dùng thẻ của Sacombank để thanh toán
 Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:
 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Xác nhận.
3.10/ Khách hàng dùng thẻ của Navibank để thanh toán
Khách hàng nhập OTP và chuỗi ký tự hiển thị
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:
 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Xác nhận.
3.11/ Khách hàng dùng thẻ của MSB để thanh toán
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:
 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Xác nhận.
3.12/ Khách hàng dùng thẻ của VietA để thanh toán
Khách hàng được yêu cầu nhập OTP và chuỗi kí tự hiển thị để xác thực thông tin thanh toán.
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:
 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Xác nhận.
3.13/ Khách hàng dùng thẻ của VPBank để thanh toán
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:
 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Xác nhận.
3.14/ Khách hàng dùng thẻ của GP để thanh toán
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:
 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Xác nhận.
3.15/ Khách hàng dùng thẻ của Oceanbank để thanh toán
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:
 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Xác nhận.
3.16/ Khách hàng dùng thẻ của BacAbank để thanh toán
Tại trang xác thực OTP, khách hàng thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu:
 • Mật khẩu OTP: Mật khẩu OTP sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng qua SMS hoặc email (như đã đăng ký với ngân hàng)
 • Chuỗi ký tự hiển thị.
Nhấn Xác nhận.
4./ Màn hình thông báo giao dịch của khách hàng thực hiện thành công. 
Hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang của nhà cung cấp dịch vụ để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện.
ĐVCNT gửi xác nhận nghĩa vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.