(i) Sàn giao dịch thương mại điện tử trên website WWW.MUABAN.NET (sau đây gọi là “Sàn TMĐT Muaban.net”, hoặc “Website”, hoặc “Sàn”) là một sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Mua Bán, và do Công Ty Cổ Phần Mua Bán làm chủ sở hữu. Đây là một môi trường tạo điều kiện thuận lợi và cho phép các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được trao đổi thông tin, đăng tin, chào bán, chào mua, các sản phẩm được giao dịch hợp pháp, và theo đó người bán và người mua sản phẩm có thể thực hiện được một phần trong qui trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn.

(ii) Khách hàng khi muốn tra cứu thông tin, hoặc tham gia đăng tin trên Sàn TMĐT Muaban.net, chỉ cần thao tác truy cập vào Website WWW.MUABAN.NET, trong đó sẽ có đầy đủ các thông tin và đường dẫn cần thiết để người dùng tiếp tục truy cập và tìm được các thông tin phù hợp đối với sản phẩm cần mua, bán hoặc vị trí phù hợp để thực hiện đăng tin mua hoặc bán.

(iii) Trước khi sử dụng Sàn TMĐT Muaban.net, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ hay công cụ trên Website, người dùng và khách hàng phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện cụ thể được qui định tại trang web, và được dẫn chiếu ví dụ như nêu tại phần Nguyên tắc chung này. Trong trường hợp người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về những điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đôi ngũ dịch vụ và chăm sóc khách hàng của Sàn TMĐT Muaban.net. Mục tiêu của bản Quy chế hoạt động này (sau đây gọi tắt là “Quy Chế”) là để tạo ra một hành lang chung, và đề ra sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện giữa Sàn TMĐT Muaban.net và người sử dụng.

(iv) Cá nhân tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT Muaban.net phải đăng ký Thành Viên hoặc kê khai các thông tin cá nhân ban đầu được Sàn TMĐT Muaban.net công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ trên Sàn TMĐT Muaban.net.

(v) Hoạt động mua bán hàng hóa trên Sàn TMĐT Muaban.net phải công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

(vi) Hàng hóa mua bán trên Sàn TMĐT Muaban.net phải thuộc các mặt hàng được pháp luật cho phép, không thuộc loại hàng hóa bị cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

(vii) Sàn TMĐT Muaban.net có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

(viii) Khi đăng nhập vào Website, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Sàn TMĐT Muaban.net với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Sàn TMĐT Muaban.net cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong điều kiện và điều khoản nêu tại Quy Chế này, Sàn TMĐT Muaban.net sẽ hủy tư cách Thành Viên trên sàn mà không cần báo trước. Những thông tin sản phẩm hiển thị trên Sàn TMĐT Muaban.net là thông tin từ người dùng dịch vụ trên Sàn TMĐT Muaban.net cung cấp và tương tác lẫn nhau, mà không phải do Sàn soạn thảo. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng kí.

(ix) Khi Thành Viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành Viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Sàn TMĐT Muaban.net phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí.

(x) Thành Viên phải thông báo cho Sàn TMĐT Muaban.net biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Sàn TMĐT Muaban.net không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành Viên không tuân thủ các quy định tại Quy Chế. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành Viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Sàn. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành Viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong các email quảng cáo.

(xi) Địa chỉ truy cập dành cho người mua, người sử dụng dịch vụ: WWW.MUABAN.NET

(xii) Địa chỉ truy cập dành cho người bán/nhà cung cấp dịch vụ/Đối tác..: WWW.MUABAN.NET

Trong Quy Chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:

 • Công Ty” có nghĩa là Công Ty Cổ Phần Mua Bán, đơn vị chủ sở hữu Sàn TMĐT Muaban.net, là công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102344810, cấp ngày 10/8/2007 bởi Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Người Bán” có nghĩa là chủ sở hữu của hàng hóa/dịch vụ hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền cung cấp hàng hóa/dịch vụ trên Sàn TMĐT Muaban.net;
 • Người Mua” có nghĩa là Thành Viên hoặc không phải Thành Viên nhưng cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Sàn TMĐT Muaban.netkhi có nhu cầu sử dụng Sàn;
 • Người Sử Dụng Dịch Vụ”, hoặc “Khách Hàng” nghĩa là cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ trên Sàn, bao gồm cả Người Bán và Người Mua;
 • Sản Phẩm” nghĩalà những sản phẩm được giao dịch trên Sàn TMĐT Muaban.net, bao gồm hàng hóa, dịch vụ, thông tin;
 • Sàn” có nghĩa là thuật ngữ viết tắt cho Sàn TMĐT Muaban.net;
  “Sở hữu Trí tuệ” làbất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các quyền sở hữu trí tuệ nào cho bất kỳ mục nào trong những mục trên Sàn TMĐT Muaban.net;
 • TMĐT” nghĩa là Thương mại điện tử;
 • Thành Viên” nghĩa là các tổ chức, cá nhân đã hoàn thành quy trình đăng ký Thành Viên trên Sàn TMĐT Muaban.net;

Logo của Sàn TMĐT Muaban.net:

3.1 Quy trình dành cho người mua hàng, và người đăng tin nói chung

 • Bước 1: Truy cập vào website muaban.net
 • Bước 2: Xem thông tin bằng cách click vào các hạng mục liên quan trên website;
 • Bước 3: Gọi điện, email, và trao đổi với người có nhu cầu bán Sản Phẩm
 • Bước 4: Đến tận nơi trao đổi với Người Bán, hoặc theo cách thức khác do các bên thỏa thuận.

3.2 Quy trình dành cho Người Bán, và người đăng tin nói chung

 • Bước 1: Người Bán, hoặc người đăng tin đăng ký tài khoản theo quy trình trên Sàn
 • Bước 2: Nạp tiền
 • Bước 3: Đăng tin (sau khi thỏa mãn các điều kiện cung cấp tin trên Sàn).
 • Bước 4: Mua dịch vụ và Thanh toán

3.3 Quy trình giao nhận vận chuyển

Sàn TMĐT Muaban.net không cung cấp quy trình này. Hiện tại, do bản chất hoạt động của Sàn TMĐT Muaban.net chỉ là môi trường cung cấp thông tin cho người dùng về các sản phẩm, dịch vụ được đăng tin, giao dịch trên Sàn, theo đó người mua và người bán sẽ tự chủ động liên kết và giao dịch với nhau sau khi tìm hiểu các thông tin được đăng trên Sàn. Công Ty không tham gia vào quá trình giao dịch giữa người mua và người bán, và không thực hiện, hay tham gia vào các dịch vụ giao nhận, vận chuyển, là các giao dịch được thực hiện riêng giữa người mua, và người bán. Nếu có phát sinh các hoạt động vận chuyển, người mua và người bán sẽ tự thu xếp trực tiếp với nhau, và không cần liên hệ hay thông qua Công Ty, hoặc Sàn TMĐT Muban.net.

3.4 Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng;

Sàn TMĐT Muaban.net không cung cấp quy trình này. Hiện tại, do bản chất hoạt động của Sàn TMĐT Muaban.net chỉ là môi trường cung cấp thông tin cho người dùng về các sản phẩm, dịch vụ được đăng tin, giao dịch trên Sàn, theo đó người mua và người bán sẽ tự chủ động liên kết và giao dịch với nhau sau khi tìm hiểu các thông tin được đăng trên Sàn. Công Ty không tham gia vào quá trình giao dịch giữa người mua và người bán, và không thực hiện, hay tham gia vào các quy trình xác nhận, hủy đơn hàng, là các giao dịch được thực hiện riêng giữa người mua, và người bán. Nếu có phát sinh các hoạt động xác nhận, hủy đơn hàng, người mua và người bán sẽ tự thu xếp trực tiếp với nhau, và không cần liên hệ hay thông qua Công Ty, hoặc Sàn TMĐT Muban.net.

3.5 Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Sàn TMĐT Muaban.net không cung cấp quy trình này. Hiện tại, do bản chất hoạt động của Sàn TMĐT Muaban.net chỉ là môi trường cung cấp thông tin cho người dùng về các sản phẩm, dịch vụ được đăng tin, giao dịch trên Sàn, theo đó người mua và người bán sẽ tự chủ động liên kết và giao dịch với nhau sau khi tìm hiểu các thông tin được đăng trên Sàn. Công Ty không tham gia vào quá trình giao dịch giữa người mua và người bán, và không thực hiện, hay tham gia vào các quy trình đổi, trả hàng, và hoàn tiền, là các giao dịch được thực hiện riêng giữa người mua, và người bán. Việc mua hàng và hoàn trả hàng, nếu có, sẽ được thực hiện trực tiếp giữa người mua và người bán, mà không cần liên hệ hay thông qua Công Ty, hoặc Sàn TMĐT Muban.net.

3.6 Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm

Sàn TMĐT Muaban.net không cung cấp quy trình này. Hiện tại, do bản chất hoạt động của Sàn TMĐT Muaban.net chỉ là môi trường cung cấp thông tin cho người dùng về các sản phẩm, dịch vụ được đăng tin, giao dịch trên Sàn, theo đó người mua và người bán sẽ tự chủ động liên kết và giao dịch với nhau sau khi tìm hiểu các thông tin được đăng trên Sàn. Công Ty không tham gia vào quá trình giao dịch giữa người mua và người bán, và không thực hiện, hay tham gia vào các quy trình bảo hành, bảo trì sản phẩm, là các giao dịch được thực hiện riêng giữa người mua, và người bán. Việc bảo hành sản phẩm, dịch vụ được thực hiện trực tiếp theo thỏa thuận riêng giữa người mua và người bán, mà không cần liên hệ hay thông qua Công Ty, hoặc Sàn TMĐT Muban.net.

3.7 Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

3.7.1 Mô tả quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

(a) Đầu mối giải quyết tranh chấp:

Khi phát sinh khiếu nại, người dùng có thể gửi khiếu nại trực tiếp cho người đăng tin liên quan trên Website Muaban.net mà mình đã sử dụng, để giải quyết tranh chấp trực tiếp với người đăng tin đó, hoặc có thể gửi khiếu nại về Công Ty, để Công Ty có thể hỗ trợ giải quyết khiếu nại, thông qua việc sắp xếp gặp gỡ trực tiếp giữa người dùng và người đăng tin, hoặc cung cấp thêm thông tin về người đăng tin cho người dùng. Khi gửi khiếu nại về Công Ty, người dùng có thể gửi đến đầu mối giải quyết khiếu nại của Công Ty là Phòng Hỗ Trợ khách hàng theo thông tin sau:

 • Điện thoại: (028) 73001234 – (024) 73001234 – Hotline: 19006868
 • Email: trogiup@muaban.net

ngay sau khi xày ra sự kiện phát sinh khiếu nại, Công Ty sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.

Thời hiệu để Công Ty tiếp nhận khiếu nại là một (1) năm kể từ ngày phát sinh sự việc. Sau thời hạn này, Công Ty sẽ không có trách nhiệm tiếp nhận hoặc giải quyết các khiếu nại liên quan đã quá thời hiệu 01 năm đó.

(b) Thời hạn xử lý, giải quyết khiếu nại:

 • Trong vòng hai (2) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại, Công Ty sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Công Ty cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với người đăng tin nhằm đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.
 • Trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Công Ty về khiếu nại, người đã đăng tin bị khiếu nại sẽ chủ động phối hợp với Công Ty để giải quyết, xử lý khiếu nại, chủ động thông báo cho người khiếu nại và Công Ty hoặc ủy quyền cho Công Ty thông báo tới người khiếu nại biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại.

(c) Cách thức và Phương thức giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

 • Các dịch vụ, sản phầm được đăng tải trên Website Muaban.net, về nguyên tắc, nếu phát sinh tranh chấp, sẽ thuộc quyền chủ động xử lý giữa những người dùng với nhau (giữa người mua và người bán). Theo đó, người đăng tin sẽ tự chịu trách nhiệm về các sản phẩm, nội dung, dịch vụ đã đăng tin và cung cấp thông qua Website Muaban.net. Tuy nhiên, nếu người sử dụng Website Muaban.net có phát sinh khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ của người đăng tin mà người dùng đã sử dụng, thì Công Ty sẽ hỗ trợ giải quyết mọi khiếu nại như vậy thông qua quy trình xử lý khiếu nại của Công Ty. Khi đó, người dùng có trách nhiệm đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình đó và gửi mọi khiếu nại mà người dùng có thể có thông qua Website Muaban.net. Công Ty cũng có quyền chuyển tiếp khiếu nại của người dùng đến người đã đăng tin liên quan và có thể quyết định, nhưng không bắt buộc, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận, gặp mặt trực tiếp giữa người dùng với người đăng tin, để các bên có thể giải quyết mâu thuẫn. Quy trình xử lý khiếu nại của Công Ty sẽ không miễn trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào không được miễn trừ hoặc giới hạn theo pháp luật Việt Nam.
 • Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Website Muaban.net đều sẽ được Website Muaban.net hỗ trợ tìm hiểu và cung cấp thông tin liên quan trong phạm vi thẩm quyền và quyền quản trị của Website Muaban.net để hỗ trợ quá trình giải quyết giữa các bên, đảm bảo tinh thần giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp thương lượng, hòa giải sẽ luôn được ưu tiên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong các bên được tự do lựa chọn việc đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo qui định của pháp luật Việt Nam.
 • Khách hàng và thành viên sử dụng Website Muaban.net phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả các nội dung thông tin và hình ảnh, video clip được đăng trên Website Muaban.net. Website Muaban.net hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của nội dung tin đăng, hay các vi phạm về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung, hình ảnh được đăng tải trên Website Muaban.net. Khách hàng và thành viên có hành vi vi phạm phải bồi thường, và bồi hoàn cho Website Muaban.net toàn bộ các tổn thất, chi phí (bao gồm chi phí luật sư và tòa án, nếu có) mà Website Muaban.net có thể đã phải gánh chịu do có hậu quả, tranh chấp phát sinh từ bất kỳ vi phạm pháp luật, hay vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền nào được hình thành do hành vi, lỗi của khách hàng, thành viên sử dụng đó.
 • Nếu xảy ra bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào giữa khách hàng, hoặc thành viên của Website Muaban.net và người có chủ quyền liên quan đến nội dung đã đăng tải trên Website Muaban.net, thì khách hàng, hoặc thành viên đó sẽ phải chủ động giải quyết, dàn xếp với người có chủ quyền liên quan đó, và tự chịu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, và phải chịu trách nhiệm chi trả cho bất kỳ thiệt hại phát sinh do bản quyền, thương hiệu, và hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Website Muaban.net không bị ảnh hưởng.
 • Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của người đăng tin bị khiếu nại, Công Ty có thể chủ trì việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để  đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại cuối cùng.
 • Trường hợp tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải hoặc người khiếu nại yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp xử lý vụ việc, Công Ty sẽ phối hợp với người đăng tin bị khiếu nại để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.
 • Sau khi người đăng tin bị khiếu nại và người dùng (người khiếu nại) giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại, người đăng tin bị khiếu nại có trách nhiệm thông báo lại cho Công Ty. Trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi liên quan đến hành vi vi phạm quy tắc ứng xử của người đăng tin đối với quy chế hoạt động đăng tin của Website Muaban.net, thì Công Ty sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm tương ứng, như đã quy định tại quy chế hoạt động của Website Muaban.net.

3.7.2 Phân định trách nhiệm giải quyết tranh chấp phát sinh trên Sàn TMĐT Muban.net:

(a) Về phía Sàn TMĐT Muban.net:

  • Liên hệ với Người Bán, và Người Mua (Khách Hàng) để tìm hiểu thông tin về tranh chấp;
  • Tìm hiểu đề xuất và mong muốn từ phía Người Bán, Người Mua, liên quan đến vấn đề tranh chấp;
  • Hỗ trợ Người Bán và Người Mua gặp gỡ trực tiếp để trao đổi, thảo luận, thỏa thuận về các biện pháp giải quyết tranh chấp;
  • Không tham gia trực tiếp vào quá trình thảo luận, đàm phán giữa Người Bán và Người Mua về các vấn đề tranh chấp;
  • Giải trình với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (tùy từng trường hợp cụ thể) về vấn đề tranh chấp, khi có yêu cầu.

(b) Về phía Người Bán/ nhà cung ứng dịch vụ:

 • Trực tiếp giải quyết vấn đề tranh chấp với Người Mua, người sử dụng dịch vụ khi có khiếu nại, căn cứ theo các quy định của pháp luật;
 • Liên kết và phối hợp với Sàn TMĐT Muban.net/ Công Ty để cung cấp các thông tin cần thiết, liên quan đến vấn đề tranh chấp;
 • Trực tiếp gặp gỡ Người Mua, người sử dụng dịch vụ để thảo luận, thương lượng, và giải quyết các vấn đề tranh chấp.

(c) Về phía Người Mua/ người sử dụng dịch vụ:

 •    Trực tiếp giải quyết vấn đề tranh chấp với Người Bán, người cung cấp dịch vụ khi có khiếu nại, căn cứ theo các quy định của pháp luật;
 •  Liên kết và phối hợp với Sàn TMĐT Muban.net/ Công Ty để cung cấp các thông tin cần thiết, liên quan đến vấn đề tranh chấp;
 •  Trực tiếp gặp gỡ Người Bán, người cung cấp dịch vụ để thảo luận, thương lượng, và giải quyết các vấn đề tranh chấp.

3.8 Quy trình xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Sàn TMĐT Muban.net.

Trong trường hợp phát hiện Người Sử Dụng Dịch Vụ có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Sàn TMĐT Muban.net, Ban quản lý của Sàn TMĐT Muaban.net sẽ thực hiện xử lý theo quy trình và thời hạn như sau:

(a) Liên hệ ngay với Người Sử Dụng Dịch Vụ có hành vi vi phạm, thông qua phương thức gọi điện thoại, nhắn tin, hoặc email, tùy trường hợp cụ thể;

(b) Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ tiếp nhận phản ánh, sẽ cảnh cáo, nhắc nhở, và yêu cầu Người Sử Dụng Dịch Vụ khắc phục, và chấm dứt hành vi vi phạm ngay lập tức;

(c) Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ không khắc phục, và không chấm dứt hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày được yêu cầu, sẽ tiến hành khóa tài khoản, và/hoặc gửi thông tin yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý;

(c) Nếu trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc liên tiếp mà vẫn không thể liên hệ được Người Sử Dụng Dịch Vụ để phản ánh về hành vi vi phạm, mặc dù đã sử dụng các biện pháp thông tin cần thiết, sẽ tiến hành khóa tài khoản.

4.1 Thanh toán giữa người mua – người bán (khách hàng và đối tác..)

Do bản chất hoạt động của Sàn TMĐT Muaban.net chỉ là môi trường cung cấp thông tin cho người dùng về các sản phẩm, dịch vụ được đăng tin, giao dịch trên Sàn, theo đó người mua và người bán sẽ tự chủ động liên kết và giao dịch với nhau sau khi tìm hiểu các thông tin được đăng trên Sàn, nên việc thanh toán giữa người mua và người bán, Khách Hàng và đối tác được thực hiện riêng theo thỏa thuận giữa các bên đó. Công Ty không tham gia hay không tác động đến quy trình hay quá trình thanh toán được thực hiện theo thỏa thuận riêng của những bên đó.

4.2 Thanh toán giữa đối tác, người bán, nhà cung cấp.. và Sàn TMĐT Muaban.net

(i) Khách Hàng có thể thanh toán hóa đơn bằng nhiều hình thức:

 • Tài khoản trả trước MBPAY
 • Thẻ ngân hàng ATM (có đăng ký thanh toán trực tuyến)
 • Thẻ tín dụng Visa, Master, JCB
 • Ví điện tử Zalopay
 • Ví điện tử Momo
 • Chuyển khoản qua ngân hàng
 • Tại các cửa hàng tiện lợi (cổng Payoo)
 • Tại văn phòng Công Ty

(ii) Quy trình thanh toán

Bước 1: Đăng nhập Sàn TMĐT Muaban.net để Đăng tin.

Bước 2: Bấm Nạp tiền rồi Mua dịch vụ làm nhiều lần hoặc bấm nút Mua dịch vụ mỗi lần, chọn loại, số ngày đăng để ra số tiền, mã hoá đơn. Bấm Thanh toán và chọn hình thức thanh toán như ở mục (i) của phần 4.2 mục IV nêu trên, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang Checkout

Bước 3: Tuỳ thuộc Khách Hàng chọn hình thức thanh toán tương ứng sẵn có, Sàn TMĐT Muaban.net sẽ hỗ trợ thực hiện thanh toán theo các hình thức tại mục (iii) dưới đây.

(iii) Mô tả hệ thống thanh toán:

(a) Thanh toán qua hệ thống ZaloPay hoặc Ví Momo

 • Bước 1: Trên Website www.muaban.net, chọn hình thức thanh toán ZaloPay hoặc Momo
 • Bước 2: Nhấn nút Thanh toán
 • Bước 3: Quét mã QR Code hoặc Mở ứng dụng ZaloPay để thanh toán

Đối với các đối tác thanh toán ZaloPay và ví Momo, các cổng thanh toán tích hợp của các đơn vị này đều có qui trình kết nối theo quy định của từng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Mua Bán khi tích hợp đã tuân thủ qui trình bảo mật của các cổng thanh toán. Việc đấu nối và các hình thức đấu nối với các cổng thanh toán này được chủ động thực hiện bởi các đối tác cổng thanh toán đó.

Hình thức hoạt động và quy trình tích hợp các cổng thanh toán với Sàn TMĐT Muaban.net có thể được tham khảo tại các đường link dưới đây:

– Ví điện tử Momo:

https://developers.momo.vn/v1/#gioi-thieu-chung-quy-trinh-tich-hop

– Cổng thanh toán Zalopay Gateway: https://developers.zalopay.vn/docs/merchant/index.html

– Ví điện tử Payoo:

https://newsandbox.payoo.com.vn/hop-tac-voi-payoo/khach-hang-doanh-nghiep/tich-hop-cong-thanh-toan-payoo

(b) Thanh toán tại các cửa hàng tiện lợi qua hệ thống Payoo

 • Bước 1. Trên Website www.muaban.net, chọn hình thức thanh toán là cửa hàng tiện lợi
 • Bước 2. Nhấn nút Thanh toán

Khách hàng cần ghi lại Mã thanh toán Payoo và ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để hoàn tất thanh toán

(c) Thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế

Hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng quốc tế Visa, MasterCard, JCB (*yêu cầu mức hoá đơn tối thiểu từ 20.000đ trở lên*) Sau khi chọn đăng dịch vụ xong, Bạn nhấn Tiếp tục.

Bước 1:Ở các hình thức thanh toán, Bạn chọn hình thức thanh toán qua Thẻ thanh toán quốc tế. Và nhấn nút Tiếp Tục

Bước 2: Nhập các thông tin thanh toán:

 • Số thẻ
 • Họ và tên chủ thẻ
 • Ngày hết hạn in trên thẻ
 • CVV/CVC2:  là mã số bảo mật, gồm 3 chữ số in dạng nghiêng ngược trên mặt sau của thẻ
 • Nhấn nút Thanh Toán

Nếu thẻ của khách hàng đã tham gia chương trình Verified by Visa hoặc MasterCard Secure Code, J-Secure của Ngân hàng phát hành, khách hàng được yêu cầu nhập thêm Mật khẩu giao dịch trực tuyến sau bước nhập thông tin thẻ.

Bước 3. Hoàn tất quá trình thanh toán

(d) Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, Công Ty đề nghị khi chuyển khoản hay nạp tiền, quý khách ghi rõ Nội dung chuyển khoản:

Nạp số điện thoại

hoặc:

Thanh toán hóa đơn: xxxxx, mã tin: xxxx, điện thoại: 09…., Nguyễn Văn A

Nếu khách hàng chuyển khoản hoặc thanh toán nhầm sẽ bị mất phí và thời gian trả phí sẽ kéo dài do thủ tục ngân hàng và kiểm soát từ hệ thống của chúng tôi

Hỗ trợ khách hàng: 024.73001234 máy lẻ 4204

Hệ thống ngân hàng nhận thanh toán của Công Ty như sau, với chủ tài khoản là: Công Ty Cổ Phần Mua Bán:

 1. Techcombank, CN Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh: 19020594876026
 2. ACB, PGD Phú Mỹ, Hồ Chí Minh: 182328679
 3. Agribank, CN Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh: 6240201010877
 4. BIDV, PGD Nam Sài Gòn, CN Quận 7, Hồ Chí Minh: 13210000119651
 5. Maritime Bank, PGD Mỹ Toàn, CN Hồ Chí Minh: 04001015501896
 6. MB bank, PGD Tân Thuận, CN Đông Sài Gòn, Hồ Chí Minh2811100166009
 7. Sacombank, PGD Phú Mỹ Hưng, CN Hồ Chí Minh: 060086446858
 8. Tpbank, PGD Phú Mỹ Hưng, CN Hồ Chí Minh: 01023448001
 9. VIB Bank, PGD Hoàng Văn Thái, CN Tân Bình, Hồ Chí Minh: 674704060022559
 10. Vietcombank, PGD Mỹ Toàn, CN Nam Sài Gòn, Hồ Chí Minh: 0181003429113
 11. Vietin Bank, PGD Phú Mỹ Hưng, CN Nam Sài Gòn, Hồ Chí Minh: 119000123436
 12. Vpbank, CN Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh: 64980599

(e) Thanh toán trực tiếp tại Công Ty (thông qua Văn phòng Mua&Bán tại Hồ Chí Minh và Hà Nội):

Khách hàng có thể in hóa đơn đăng tin hoặc ghi mã hóa đơn rồi tới các văn phòng giao dịch của Công Ty để đóng tiền đăng tin.

Thời gian làm việc: 

Các ngày trong tuần, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Sáng: 7h30 – 12h00; chiều: 13h00 – 17h00

 • Đối với phương thức thanh toán trực tuyến online, sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi thông báo thanh toán tới Khách Hàng qua Email (nếu có) hoặc gửi tin nhắn SMS (nếu có).
 • Đối với phương thức thanh toán offline, sau khi Khách Hàng thanh toán, hệ thống sẽ ghi nhận trạng thái Đã thanh toán, Khách Hàng sẽ nhận được hoá đơn thanh toán tương ứng in ra trực tiếp hoặc qua tin nhắn SMS hoặc qua email.

Chính sách bảo mật thông tin thanh toán cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến

– Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán, và ví điện tử (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ trên Sàn TMĐT Muaban.net đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật phù hợp.

– Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

 • Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL 256-bit (Secure Sockets Layer).
 • Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

– Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

– Thông tin Thẻ ngân hàng của Khách hàng sẽ được lưu trên hệ thống của Mua Bán, chỉ sử dụng để phục vụ cho các nhu cầu và mục tiêu thanh toán của khách hàng, hoặc thanh toán các khoản giảm trừ, khuyến mại, điểm thưởng …  Mua Bán không sử dụng vào các mục đích khác.

– Các thông tin về thẻ Ngân hàng của khách hàng sẽ được Mua Bán, và Đối Tác Cổng Thanh Toán bảo mật tuyệt đối, Khách hàng vui lòng không cung cấp những thông tin không cần thiết cho Mua Bán, hoặc Đối Tác Cổng Thanh Toán, liên quan tới thẻ ngân hàng, hoặc các hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng trên Sàn TMĐT Muban.net. Đối với thẻ nội địa (internet banking), Mua Bán chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

– Khách Hàng có tuỳ chọn sử dụng OTP để truy cập và giao dịch.

– Công Ty có hệ thống thiết bị bảo mật theo tiêu chuẩn hiện đại nhất: hệ thống hạ tầng cho thanh toán của Sàn TMĐT Muaban.net được bảo vệ bằng các chính sách, quy trình theo tiêu chuẩn bảo mật ISO, với các trang thiết bị bảo mật gồm: tường lửa (firewall), chống thâm nhập (IPS), Antivirus, chống tấn công (d-dos), và một số thiết bị chuyên dụng khác để mã hóa dữ liệu.

– Hệ thống nội bộ giữa các modules của Sàn TMĐT Muaban.net sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa private và public key đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

– Ngoài ra, Mua Bán hiện đang áp dụng tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp, và đã mua chứng chỉ bảo mật Geo Trust cho hệ thống thanh toán trực tuyến.

Do bản chất hoạt động của Sàn TMĐT Muaban.net chỉ là môi trường cung cấp thông tin cho người dùng về các sản phẩm, dịch vụ được đăng tin, giao dịch trên Sàn, theo đó Người Mua và Người Bán sẽ tự chủ động liên kết và giao dịch với nhau sau khi tìm hiểu các thông tin được đăng trên Sàn, nên Công Ty, hoặc Ban quản lý Sàn TMĐT Muaban.net không tham gia hay không tác động đến quy trình hay quá trình thực hiện giao dịch được thỏa thuận riêng giữa Người Mua/người sử dụng dịch vụ với Người Bán/người cung cấp dịch vụ.

Nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của Người Mua, và Người Bán tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT Muban.net, Công Ty chỉ có thể thu thập thông tin, và liên hệ với Người Mua, Người Bán có liên quan, để tìm hiểu về vấn đề khiếu nại, tranh chấp, và thu xếp cho Người Mua và Người Bán có thể gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhau.

Với mục tiêu hỗ trợ như đã nêu trên, Sàn TMĐT Muaban.net xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

 • Quản lý thông tin của Người Sử Dụng Dịch Vụ: Khi đăng tin trên Sàn TMĐT Muban.net, Người Sử Dụng Dịch Vụ phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với Thành Viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Sàn TMĐT Muaban.net đưa vào dữ liệu quản lý. Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.
 • Kiểm soát giao dịch của Người Bán: Các giao dịch của Người Bán với Khách Hàng sẽ được Sàn TMĐT Muaban.net đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của Người Bán. Kiểm soát thông qua phản hồi của Khách Hàng. Người bán phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trong mỗi gian hàng đăng bán sản phẩm. Người mua không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Công Ty, hoặc Sàn TMĐT Muaban.net không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Thành Viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của người mua viên qua Internet hoặc email.
 • Cơ chế gửi khiếu nại về Người Bán dành cho các Khách Hàng: Khách Hàng có quyền gửi khiếu nại về Người Bán đến Sàn TMĐT Muban.net. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sàn TMĐT Muaban.net sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, Sàn TMĐT Muaban.net sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng.

(i) Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

 • Website Mua Bán thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng (với phạm vi thông tin được thu thập được nêu rõ tại mục (ii) ngay dưới đây) cho một hoặc một số mục đích như sau:
 • Thực hiện nhận diện Khách hàng là thành viên của sàn TMĐT;
 • Thực hiện hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ, thông qua việc tìm hiểu thông tin đánh giá phản hồi của thành viên trên sàn;
 • Thực hiện việc quản lý sàn TMĐT, gửi thông tin cập nhật về Website và các chương trình khuyến mãi mới nhất tới khách hàng và thành viên của Website;
 • Xác nhận và kiểm tra thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng trong trường hợp khác hàng thực hiện thanh toán trực tuyến, và đồng thời hỗ trợ giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình giao dịch trên sàn TMĐT;
 • Cung cấp các giải pháp nâng cấp và thay đổi giao diện hay qui trình dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng;
 • Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của Khách hàng để xây dựng chính sách phục vụ Khách hàng phù hợp;

(ii) Phạm vi thông tin thu thập

Những loại Thông tin cá nhân mà Website Mua Bán thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:

 • Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh,
 • Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;
 • Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn;
 • Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh;
 • Các thông tin khác phục vụ Chương trình Khách hàng thân thiết như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, thói quen, sở thích và các thông tin liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của Khách hàng.

(iii) Phạm vi sử dụng thông tin

 • Thông tin được thu thập trên Website Mua Bán sẽ được sử dụng rộng khắp trên toàn bộ các dịch vụ mà sàn TMĐT đang cung cấp cho các khách hàng, đồng thời sẽ được sử dụng cho tất cả các mục đích cần thiết trên sàn, để đảm bảo tối ưu hóa tính năng và hiệu quả của thông tin được sử dụng.
 • Chỉ có khách hàng mới có thể truy cập vào tài khoản cá nhân của mình tại Website Mua Bán bằng tên đăng nhập và mật khẩu do khách hàng chọn.
 • Bất cứ ai cũng có thể sử dụng các thông tin trên Website Mua Bán để tiến hành các giao dịch hợp pháp, nhưng không có quyền sử dụng những thông tin này vào mục đích Spam hoặc sưu tầm thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý từ Website Mua Bán.
 • Website Mua Bán có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang Website mà không cần phải báo trước cho khách hàng.
 • Website Mua Bán không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên Website Mua Bán.

(iv) Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Website Mua Bán sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của Website trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

(v) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận thông tin

– Website Mua Bán cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng cho các bên dưới đây. Tuy nhiên, Các thông tin cá nhân mà Website Mua Bán tiết lộ có thể bao gồm thông tin nhận diện tài khoản của khách hàng và lịch sử tài khoản người dùng, tên, địa chỉ giao dịch, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ email, hoặc bất cứ điều gì khác mà Website Mua Bán cho là có liên quan:

 • Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như các dịch vụ đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng, hoặc các dịch vụ phần mềm khác để cải tiến chất lượng và dịch vụ của Website);
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Website Mua Bán (như điều tra gian lận, thu thập hóa đơn, liên kết, các chương trình khen thưởng và hỗ trợ khách hàng);
 • Bên thứ ba khác mà Khách hàng có yêu cầu Website Mua Bán gửi thông tin của Khách hàng (hoặc bên mà Khách hàng đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác).
 • Các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan khác của chính phủ hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho Website Mua Bán, Khách hàng hay bất kỳ người dùng nào khác trên Website Mua Bán phải chịu trách nhiệm pháp lý.
 • Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của Website Mua Bán cho rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật, cần phải cung cấp, thực hiện theo yêu cầu.
 • Các đơn vị kinh doanh, hoặc nhà đầu tư khác mà Website Mua Bán có kế hoạch hợp tác đầu tư, sáp nhập, hoặc được nhà đầu tư đó mua lại. Trong tất cả những trường hợp như vậy, Website Mua Bán sẽ yêu cầu các đơn vị này thực thi chính sách bảo mật thông tin này đối với thông tin cá nhân của các Khánh hàng.

(vi) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Phòng Hỗ Trợ khách hàng – Công ty cổ phần Mua Bán

Địa chỉ: số 28-30 đường số 2, Khu phố Hưng Gia 5, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Điện thoại: (028) 73001234 –  (024) 73001234  – Hotline: 19006868
 • Email: trogiup@muaban.net

Người tiêu dùng khi muốn hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình có thể gọi điện thoại, gửi email, hoặc đến trực tiếp trụ sở của Công ty theo các thông tin của Công ty như nêu trên để được giải đáp.

(vii) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Bất kỳ Khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Website Mua Bán cũng đều có các quyền như sau:

 • Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;
 • Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;
 • Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập
 • Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;
 • Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.

Khách hàng có thể thực hiện quyền yêu cầu đối với bất kỳ các nội dung trên bằng cách thông qua một trong các phương thức sau:

 • Tự truy cập vào Website để gửi yêu cầu, thông báo;
 • Liên hệ qua địa chỉ email: trogiup@muaban.net
 • Gọi điện thoại tới Công Ty theo số điện thoại: (028) 73001234 – (024) 73001234  – Hotline: 19006868, hoặc
 • Đến trực tiếp trụ sở văn phòng Công Ty được công bố trên Website.

Trên cơ sở nhận được yêu cầu từ khách hàng, Công Ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 3 ngày làm việc (trừ thứ 7 và chủ nhật) kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

Trường hợp Website Mua Bán được Khách hàng khai báo, đăng ký, hoặc cung cấp các thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, Website Mua Bán sẽ không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo chính sách bảo mật nêu trên, và không chịu trách nhiệm với Khách hàng về việc rò rỉ, hoặc thất thoát những thông tin đó.

(i) Thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng Website để bán hàng, cung cấp dịch vụ, đăng tin, phải công bố những thông tin tối thiểu sau trên trang chủ Website:

 • Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.
 • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.
 • Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

(ii) Ngoài các thông tin cơ bản nêu trên, các thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng Website còn cần phải cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng, bao gồm các thông tin chủ yếu sau:

 • Thông tin về giá cả (nêu rõ giá đã bao gồm các chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hay chưa)
 • Thông tin về điều kiện giao dịch chung (ví dụ: giao hàng, hoàn trả,)
 • Thông tin về cách thức và phương thức thanh toán

(iii) Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Website Mua Bán

Ngay khi tiếp nhận các thông tin, phản hồi về các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Website Mua Bán, Ban quản trị của Website sẽ xử lý theo quy trình sau:

(a) Tạm dừng đăng tin có thông tin sai phạm, và gỡ bỏ thông tin đang tranh chấp ra khỏi hệ thống

(b) Trong vòng 3 (ba) ngày kể từ khi tạm dừng, thông báo cho chủ thể đã đăng tin về việc đã tạm dừng đăng tin

(c) Làm việc với đơn vị đã khiếu nại về thông tin sai phạm (qua email, văn bản, hoặc trực tiếp);

(d) Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

(e) Phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau khi đã xác minh thông tin chính xác về việc vi phạm, hoặc sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thông tin sai phạm.

(iv) Các thông tin cấm đăng tải trên Website Mua Bán

 • Các thông tin liên quan đến sex, chính trị, tôn giáo; các thông tin vi phạm pháp luật, thuần phong, mỹ tục nói chung;
 • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;
 • Các chất ma túy;
 • Các loại Hóa chất, trừ trường hợp được phép của cơ quan có thẩm quyền cho những mục đích đặc biệt như nghiên cứu, y tế, dược phẩm hoặc bảo vệ;
 • Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách;
 • Các loại pháo;
 • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm các chương trình trò chơi điện tử);
 • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
 • Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;
 • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng của con người;
 • Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam;
 • Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái;
 • Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;
 • Khoáng sản đặc biệt, độc hại;
 • Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm cho môi trường;
 • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
 • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
 • Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;
 • Các hàng hóa khác bị cấm theo quy định của pháp luật.
 • Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em;
 • Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức;
 • Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
 • Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời;
 • Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời;
 • Các dịch vụ khác bị cấm theo quy định của pháp luật;
 • Hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh;
 • Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên;
 • Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo;
 • Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc;
 • Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục;
 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực;
 • Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.
 • Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng;
 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;
 • Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội;
 • Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
 • Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật;
 • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân;
 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép;
 • Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố;
 • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác;
 • Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 • Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ;
 • Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.

(v) Đối với các thông tin về hàng hóa được bán trên Website Mua Bán, nội dung thông tin của hàng hóa phải đảm bảo các yêu cầu dưới đây:

– Nhãn hàng hóa của các loại hàng hóa đang lưu thông tại Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng Việt:

a) Tên hàng hóa;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

c) Xuất xứ hàng hóa.

– Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa;

d) Các nội dung bắt buộc khác phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của mỗi loại hàng hóa quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, và các quy định sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

– Nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt khi làm thủ tục thông quan:

a) Tên hàng hóa;

b) Xuất xứ hàng hóa.

– Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa;

c) Tên hoặc tên viết tắt của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài.

d) Hàng hóa nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam phải ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu trên nhãn hàng hóa.

e) Hàng hóa là trang thiết bị y tế được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam phải ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành. Trường hợp trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành thì ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân trên giấy phép nhập khẩu.

(vi) Quy trình kiểm soát:

 • Ban quản trị Website Mua Bán sẽ tự xây dựng một bộ từ điển “Danh sách từ bị cấm” để hệ thống tự lọc và loại bỏ các nội dung đăng tin có chứa từ bị cấm. Danh sách từ bị cấm được thể hiện cơ bản như hình dưới đây. Bộ phận duyệt tin và chăm sóc khách hàng có trách nhiệm bổ sung và cập nhật từ vào danh sách này trong suốt quá trình hoạt động, và khi phát sinh trong quá trình duyệt tin.

 • Ban quản trị Website Mua Bán sẽ cảnh báo cho người đăng tin ngay khi nhập vào từ khoá cấm trong tiêu đề, nội dung tin đăng và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phát hiện các thông tin đăng tải vi phạm quy chế của Website.
 • Bộ phận duyệt tin và chăm sóc khách hàng được giao nhiệm vụ tra soát thông tin và làm việc trực tiếp với Khách hàng/ Thành viên trong quá trình Khách hàng/Thành viên đăng tin, để đảm bảo việc đăng tin được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và quy chế của Công Ty. Cụ thể, Người bán khi đăng tin phải cung cấp cho Công Ty (trực tiếp tại các văn phòng đăng tin, hoặc bản chụp gửi online qua địa chỉ email của Bộ phận chăm sóc khách hàng: trogiup@muaban.net) các tài liệu dưới đây:

+) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp), hoặc Chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân (nếu là cá nhân);

+) Giấy ủy quyền cho phép thực hiện việc đăng tin;

+) Giấy phép/chứng nhận phù hợp thể hiện sản phẩm được phép lưu hành/quảng cáo trên thị trường (ví dụ: Chứng nhận công bố sản phẩm)

+) Các giấy phép tương ứng chứng minh quyền kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện.

Trên cơ sở nhận được tài liệu do khách hàng/thành viên cung cấp liên quan đến sản phẩm/dịch vụ cần đăng tin, Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin sản phẩm/dịch vụ cần đăng với các giấy phép, tài liệu do khách hàng cung cấp, nếu thấy thông tin hợp lệ, và thể hiện khách hàng/thành viên có đủ thẩm quyền để đăng tin thì Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ duyệt tin và cho phép đăng. Nếu thấy thông tin chưa chính xác, và có sai lệch, chưa thể hiện đủ quyền của người đăng tin đối với sản phẩm, dịch vụ, Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ đánh dấu tin và phản hồi lại trên hệ thống. Khách hàng/thành viên khi nhận được thông tin phản hồi sẽ liên hệ lại với Bộ phận chăm sóc khách hàng (qua điện thoại, hoặc thư điện tử email) để giải trình và cung cấp thông tin/tài liệu bổ sung.

 • Khi đăng ký tài khoản thì người bán chỉ cần cung cấp điện thoại và xác thực. Nhưng khi đăng tin một số hàng mục cần bổ sung giấy tờ, chúng tôi sẽ yêu cầu người bán cung cấp thêm dưới các hình thức:

– Điền trực tiếp lên form thông tin tài khoản

– Gửi thông tin qua nhân viên tư vấn và nhân viên nhập thông tin

Trong trường hợp khách hàng không cung cấp đúng và đủ các tài liệu theo yêu cầu, khách hàng sẽ không thực hiện được giao dịch trên Website.

(vii) Chế tài và Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên website hoặc nếu thành viên (người mua, người bán) vi phạm quy định hoặc không tuân thủ quy chế.

 • Ban quản trị Website Muaban.net sẽ toàn quyền loại bỏ các thông tin đăng tải của người đăng tin nếu nội dung tin đăng vi phạm quy chế đăng tin. Các sản phẩm không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa, và nội dung tin đăng sẽ bị dừng.
 • Ban quản trị Website Muaban.net giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm, nội dung thông tin đã đăng trên Website Muaban.net mà không cần báo trước khi có nội dung tin được đăng không phù hợp với quy chế đăng tin.
 • Đối với các hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh, cấm quảng cáo: Sau khi Người Bán, hoặc Thành Viên đăng tải hàng hóa, dịch vụ đó, Website Muaban.net có quyền yêu cầu họ gỡ bỏ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Website Muaban.net yêu cầu gỡ bỏ, nếu những người có liên quan này không gỡ thì Website Muaban.net có quyền từ chối duyệt tin đăng tải đó.
 • Đối với các hàng hóa, dịch vụ bị hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện: Người Bán, hoặc Thành Viên phải đăng tải các giấy tờ, tài liệu chứng minh rằng họ đủ điều kiện bán các hàng hóa, dịch vụ đó cùng với việc đăng tải các thông tin về hàng hóa/dịch vụ. Nếu những người có liên quan này đăng tải thiếu các giấy tờ, tài liệu chứng minh nêu trên thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Website Muaban.net yêu cầu bổ sung mà người bán không bổ sung thì thì Website Muaban.net có quyền từ chối duyệt tin đăng tải đó.
 • Khách hàng và thành viên sử dụng Website Muaban.net phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả các nội dung thông tin và hình ảnh, video clip được đăng trên Website Muaban.net. Website Muaban.net hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của nội dung tin đăng, hay các vi phạm về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung, hình ảnh được đăng tải trên Website Muaban.net. Khách hàng và thành viên có hành vi vi phạm phải bồi thường, và bồi hoàn cho Website Muaban.net toàn bộ các tổn thất, chi phí (bao gồm chi phí luật sư và tòa án, nếu có) mà có thể đã phải gánh chịu do có hậu quả, tranh chấp phát sinh từ bất kỳ vi phạm pháp luật, hay vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền nào được hình thành do hành vi, lỗi của khách hàng, thành viên sử dụng đó.

Ban Quản lý Sàn TMĐT Muaban.net cam kết xử lý hoặc/và phối hợp với bên thứ ba xử lý lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền phát sinh trên Sàn TMĐT Muaban.net trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin phản hồi của Khách Hàng.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn TMĐT Muaban.net sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Khách Hàng không đến được Ban quản lý, hoặc các lỗi khác phát sinh không do Ban quản lý, hoặc hệ thống phần mềm của Sàn TMĐT Muaban.net gây ra.

9.1 Quyền

(i). Chỉ cung cấp các nội dung và tính năng trên Website Muaban.net khi người dùng đã đồng ý bị ràng buộc bởi điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật, và các chính sách liên quan khác của Công Ty, thực hiện theo các hướng dẫn và điều kiện mà Công Ty đưa ra;

(ii). Ban Quản lý Website Muaban.net được yêu cầu người bán, người mua cung cấp các thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên Website;

(iii). Yêu cầu người sử dụng dịch vụ và/hoặc thành viên trên Website Muaban.net, sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ thông tin sai sự thật, không chính xác hoặc/và vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục. Nếu sử dụng dịch vụ và/hoặc thành viên không thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ các thông tin trên thì Website Muaban.net có quyền từ chối, ngừng cung cấp dịch vụ;

(iv). Ban Quản lý Website Muaban.net sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng phù hợp trên Website. Các chính sách này sẽ được công bố trên Website Muaban.net tại từng thời điểm theo quyết định của Ban Quản lý;

(v). Ban Quản lý Website Muaban.net có thể chấm dứt quyền Thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Thành viên và sẽ thông báo cho Thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp Thành viên vi phạm Đề Án của Website Muaban.net hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Website Muaban.net;

(vi). Ban Quản lý Website Muaban.net sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Website Muaban.net nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Website Muaban.net liên tục trong thời hạn ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và theo chính sách, thủ tục của Website Muaban.net tại thời điểm đăng ký lại đó;

(vii). Ban Quản lý Website Muaban.net có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền của Thành viên nếu Website Muaban.net phát hiện Thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, hoặc trong trường hợp Website Muaban.net thấy rằng việc Thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây hại cho hoạt động của sàn, hoặc khi ban quản trị Website thấy rằng Thành viên có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Website Muaban.net, hoặc có các hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam;

(viii). Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp bởi Website Muaban.net sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt;

(ix). Ban Quản lý có quyền chặn hoặc từ chối quyền truy cập vào tài khoản của Thành Viên, và/hoặc chặn các tính năng tích hợp sẵn trong Website Muaban.net, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của mình:

 • Nếu Ban Quản lý cho rằng, theo toàn quyền quyết định của mình, Thành Viên đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật, và các chính sách liên quan khác của Công Ty;
 •  Trong quá trình điều tra các thông tin đăng tải của Thành Viên;
 • Nếu Thành Viên nợ Công Ty hoặc các công ty con, hoặc công ty liên kết của Công Ty bất kỳ khoản tiền nào;
 • Nếu điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật, hoặc các chính sách khác của Công Ty có liên quan đến Thành Viên bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào;
 • Nếu Ban Quản lý cho rằng, theo toàn quyền quyết định của mình, tài khoản của Thành Viên đang bị sử dụng hoặc có liên quan đến bất kỳ hành vi lừa đảo, bất hợp pháp hoặc phạm tội nào; và/hoặc
 • Vào bất cứ thời điểm nào khác theo quyết định hợp lý của Công Ty.

(x). Ban Quản lý có quyền sửa đổi điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật, và các chính sách liên quan khác của Công Ty vào từng thời điểm.

9.2 Nghĩa vụ

Ban Quản lý đảm bảo rằng Công Ty sẽ tuân thủ các trách nhiệm của thương nhân cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử qua Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (TMĐT) theo quy định tại Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021), cụ thể:

(i). đăng ký Website Muaban.net và công bố thông tin, bao gồm việc công bố các thông tin về người sở hữu Website theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, và theo quy định của pháp luật có liên quan trên trang chủ Website;

(ii). xây dựng và công bố quy chế quản lý và hoạt động của Website Muaban.net; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế này;

(iii). yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người sử dụng Website dịch vụ thương mại điện tử để bán hàng hóa, dịch vụ cung cấp các thông tin theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Với người bán nước ngoài, các tên riêng được phiên âm tiếng Việt hoặc thể hiện bằng ký tự La tinh;

(iv). lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng Website và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

(v). Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng Website thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định của pháp luật có liên quan nếu Website có chức năng đặt hàng trực tuyến;

(vi). Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng;

(vii). có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Website Muaban.net bao gồm nhưng không giới hạn các biện pháp chính như sau:

 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Website những thông tin mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình, thủ tục công bố tại Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những cá nhân, thương nhân, tổ chức có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật;
 • Các biện pháp khác theo Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Website Muaban.net.

(viii). Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm quy định pháp luật trên Website Muaban.net, và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác dưới đây:

 • Cung cấp thông tin về đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nhận được các thông tin nêu trên;
 • Thường xuyên cập nhật từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin về hàng hóa, dịch vụ hiển thị trên Website;
 • Tiếp nhận, phản hồi thông tin để giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ online.gov.vn.”;
 • cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

10.1 Quyền và trách nhiệm của đối tác (người bán, nhà cung cấp…) trên Website WWW.MUABAN.NET

(a) Quyền

(i). Được quyền khởi tạo gian hàng trực tuyến để giới thiệu hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Website Muaban.net.

(ii). Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng và các giao dịch của mình trên Website Muaban.net.

(iii). Được nhân viên của Website Muaban.net hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Website Muaban.net.

(iv). Được hưởng các chính sách ưu đãi do Website Muaban.net hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Website Muaban.net. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Website Muaban.net giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Website Muaban.net hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành viên.

(v). Có quyền đóng góp ý kiến cho Website Muaban.net trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Website Muaban.net.

(vi). Được giới thiệu, quảng cáo cho các hàng hóa/dịch vụ của mình trên Website Muaban.net.

(vii). Được hỗ trợ trong quá trình đăng tải thông tin về hàng hóa/dịch vụ lên Website Muaban.net

(viii). Được quản lý, cập nhật thông tin về hàng hóa/dịch vụ đã đăng tải trên Website Muaban.net.

(b) Nghĩa vụ

(i). Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Website Muaban.net và quy định của pháp luật khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Website Muaban.net.

(ii). Tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website Muaban.net về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

(iii). Cam kết những thông tin cung cấp cho Website Muaban.net và những thông tin đăng tải lên Website Muaban.net là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Website Muaban.net là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

(iv). Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Website Muaban.net.

(v). Phải đảm bảo tính trung thực, chính xác các thông tin về hàng hóa/dịch vụ của mình đăng trên Website Muaban.net.

(vi). Cập nhật các thông tin thay đổi về hàng hóa/dịch vụ đã đăng tải trên Website Muaban.net.

(vii). Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người mua.

(viii). Chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người mua (nếu có).

(ix). Thanh toán phí dịch vụ quảng cáo, phí ký gửi hàng hóa (nếu có) cho Website Muaban.net.

(x). Thông báo hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các Chương trình khuyến mại hàng hóa/dịch vụ (nếu có).

(xi). Cung cấp đầy đủ thông tin về chủ sở hữu gian hàng và hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 29 đến Điều 34 Nghị định 52/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) về Thương mại điện tử khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Website Muaban.net.

(xii). Có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

(xiii). Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Website Muaban.net.

(xiv). Cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Website Muaban.net vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website Muaban.net hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

(xv). Cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website Muaban.net cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Website Muaban.net trong bản Quy chế này.

(xvi). Không được hành động gây mất uy tín của Website Muaban.net dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website Muaban.net.

(xvii). Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ do người bán hàng đăng tải trên Website Muaban.net thuộc danh mục hàng hóa cấm quảng cáo, cấm kinh doanh hoặc/và vi phạm các quy định khác của pháp luật.

(xviii). Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách hàng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ không đạt chất lượng như thông tin người bán đã đăng tải trên Website Muaban.net.

10.2 Quyền và trách nhiệm của khách hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ…) trên Website Muaban.net

(a) Quyền

(i) Được xem và truy cập xem các thông tin giới thiệu, quảng cáo của người bán, người đăng tin trên Website Muaban.net.

(ii)Được hỗ trợ trong quá trình truy cập và xem xét các thông tin được đăng tải lên Website Muaban.net

(iii)Được cập nhật thông tin về hàng hóa/dịch vụ được đăng tải trên Website Muaban.net.

(b) Nghĩa vụ:

(i) Tuân thủ quy chế hoạt động của Website Muaban.net trong việc truy cập, xem xét các thông tin sản phẩm, dịch vụ đã được đăng tải lên Website.

(ii) Tuân thủ quy định của pháp luật về các giao dịch được trao đổi với người bán sau khi đã chọn sản phẩm, dịch vụ được mua.

10.3 Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác (người bán, nhà cung cấp…) trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên Website Muaban.net với khách hàng

(i) Mọi tranh chấp phát sinh giữa Website Muaban.net và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết. Các tranh chấp này sẽ được giải quyết trực tiếp giữa Công Ty và Thành viên sử dụng Website Muaban.net.

(ii) Thành viên sẽ phải bồi thường và bồi hoàn cho Công Ty (và các cán bộ, giám đốc, đại lý, các Công Ty con, Công Ty liên doanh và nhân viên của Công Ty) đối với các thiệt hại, tổn thất, phí tổn, theo yêu cầu của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc Thành viên vi phạm Đề án hoạt động này của Website Muaban.net hoặc vi phạm bất kì luật hoặc quyền lợi của bên thứ ba.

(iii) Đối với các vấn đề tranh chấp phát sinh trên Website Muaban.net, việc phân định trách nhiệm giải quyết cơ bản sẽ được thực hiện như sau:

(a) Về phía Website Muaban.net:

   • Liên hệ với người bán, và người mua (khách hàng) để tìm hiểu thông tin về tranh chấp;
   • Tìm hiểu đề xuất và mong muốn từ phía người bán, người mua, liên quan đến vấn đề tranh chấp;
   • Hỗ trợ người bán và người mua gặp gỡ trực tiếp để trao đổi, thảo luận, thỏa thuận về các biện pháp giải quyết tranh chấp;
   • Không tham gia trực tiếp vào quá trình thảo luận, đàm phán giữa người bán và người mua về các vấn đề tranh chấp;
   • Giải trình với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (tùy từng trường hợp cụ thể) về vấn đề tranh chấp, khi có yêu cầu.

(b) Về phía người bán/ nhà cung ứng dịch vụ:

 • Trực tiếp giải quyết vấn đề tranh chấp với người mua, người sử dụng dịch vụ khi có khiếu nại, căn cứ theo các quy định của pháp luật;
 • Liên kết và phối hợp với Website Muaban.net/ Công Ty để cung cấp các thông tin cần thiết, liên quan đến vấn đề tranh chấp;
 • Trực tiếp gặp gỡ người mua, người sử dụng dịch vụ để thảo luận, thương lượng, và giải quyết các vấn đề tranh chấp.

(c) Về phía người mua/ người sử dụng dịch vụ:

 • Trực tiếp giải quyết vấn đề tranh chấp với người bán, người cung cấp dịch vụ khi có khiếu nại, căn cứ theo các quy định của pháp luật;
 • Liên kết và phối hợp với Website Muaban.net/ Công Ty để cung cấp các thông tin cần thiết, liên quan đến vấn đề tranh chấp;
 • Trực tiếp gặp gỡ người bán, người cung cấp dịch vụ để thảo luận, thương lượng, và giải quyết các vấn đề tranh chấp.

(iv) Nếu phát sinh tranh chấp giữa Thành viên, hoặc Khách hàng và Website Muaban.net, thì Website Muaban.net cố gắng cung cấp một phương thức trung lập và tiết kiệm để giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Theo đó, thành viên, hoặc Khách hàng và Website Muaban.net đồng ý rằng Website Muaban.net sẽ giải quyết theo tinh thần thương lượng, hòa giải, thu xếp để các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản.

(v) Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, hoặc các biện pháp tố tụng theo qui định của pháp luật, Website Muaban.net khuyến khích Thành viên, hoặc Khách hàng trước tiên hãy liên hệ với Website Muaban.net để tìm được giải pháp phù hợp.

(vi) Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Website Muaban.net đều sẽ được gởi đến Phòng Hỗ Trợ Khách hàng của Công Ty theo thông tin sau:

 • Điện thoại: (028) 73001234
 • Email: trogiup@muaban.net

ngay sau khi xày ra sự kiện phát sinh khiếu nại, Website Muaban.net sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.

(vii) Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Website Muaban.net đều sẽ được Công Ty hỗ trợ tìm hiểu và cung cấp thông tin liên quan trong phạm vi thẩm quyền và quyền quản trị của Công Ty để hỗ trợ quá trình giải quyết giữa các bên, đảm bảo tinh thần giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp thương lượng, hòa giải sẽ luôn được ưu tiên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong các bên được tự do lựa chọn việc đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo qui định của pháp luật Việt Nam.

(viii) Website Muaban.net chỉ giải quyết các khiếu nại của người bán hoặc người mua liên quan tới dịch vụ mà Website Muaban.net cung cấp (nếu có).

(ix) Do Website Muaban.net chỉ hoạt động với tư cách là một môi trường đăng tin rao vặt, nên không tồn tại giao dịch hợp tác liên quan đến dịch vụ logistics của bên thứ ba, hoặc không tồn tại các giao dịch về vận chuyển, giao nhận hàng hóa, do đó trên Website Muaban.net không ràng buộc các quy định hoặc trách nhiệm về cung cấp chứng từ hàng hóa giữa người bán, bên cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử và bên cung cấp dịch vụ logistics của bên thứ ba.

(x) Quy trình xem xét khiếu nại, tranh chấp đối với các giao dịch trên Website Muaban.net, về cơ bản sẽ được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Website Muaban.net tiếp nhận khiếu nại của người bán hoặc người mua (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”) thông qua Phòng Hỗ trợ Khách hàng của Công Ty.
 • Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết
 • Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Website Muaban.net trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại, và đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện giải quyết tranh chấp cho từng trường hợp cụ thể.

10.4 Quyền và nghĩa vụ của Thành Viên trên Website WWW.MUABAN.NET

(a) Quyền

(i). Khi đăng ký trở thành Thành Viên của Website WWW.MUABAN.NET và được Website WWW.MUABAN.NET chấp thuận, Thành Viên sẽ được quyền khởi tạo gian hàng trực tuyến để giới thiệu hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Website WWW.MUABAN.NET.

(ii). Thành Viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng và các giao dịch của mình trên Website WWW.MUABAN.NET.

(iii). Thành Viên sẽ được nhân viên của Website WWW.MUABAN.NET hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Website WWW.MUABAN.NET.

(iv). Thành Viên sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Website WWW.MUABAN.NET hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Website WWW.MUABAN.NET. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Website WWW.MUABAN.NET giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Website WWW.MUABAN.NET hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành Viên.

(v). Thành Viên có quyền đóng góp ý kiến cho Website WWW.MUABAN.NET trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Website WWW.MUABAN.NET.

(b) Nghĩa vụ

(xix). Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website WWW.MUABAN.NET về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

(xx). Thành Viên cam kết những thông tin cung cấp cho Website WWW.MUABAN.NET và những thông tin đăng tải lên Website WWW.MUABAN.NET là chính xác và hoàn chỉnh. Thành Viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Website WWW.MUABAN.NET là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

(xxi). Thành Viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Website WWW.MUABAN.NET.

(xxii). Thành Viên có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

(xxiii). Thành Viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

(xxiv). Thành Viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Website WWW.MUABAN.NET vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website WWW.MUABAN.NET hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành Viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

(xxv). Thành Viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website WWW.MUABAN.NET cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Website WWW.MUABAN.NET trong bản Quy chế này.

(xxvi). Thành Viên không được hành động gây mất uy tín của Website WWW.MUABAN.NET dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành Viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website WWW.MUABAN.NET.

(a) Quy Chế này sẽ được làm cơ sở để xây dựng quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Muaban.net và sẽ được áp dụng đối với tất cả các đối tượng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trên Sàn TMĐT Muaban.net.

(b) Công Ty có quyền và có thể thay đổi Quy Chế này bằng cách thông báo lên Sàn TMĐT Muaban.net cho các Thành Viên biết. Khi có thay đổi về một trong các nội dung của Quy Chế, Công Ty sẽ thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ trên Sàn ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó. Việc Thành Viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy Chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc Thành Viên đã chấp nhận Quy Chế đã được sửa đổi.

(c) Thành Viên tham gia Sàn TMĐT Muaban.net có trách nhiệm tuân theo Quy Chế này, và các nội dung sửa đổi của Quy Chế khi thực hiện giao dịch trên Sàn.

 • Công Ty Cổ Phần Mua Bán, Sàn TMĐT Muaban.net, cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Sàn TMĐT Muaban.net cam kết tuân thủ các qui định và các điều khoản trong Quy Chế này.
 • Mọi sự vi phạm Quy Chế này đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước Công Ty Cổ Phần Mua Bán, và pháp luật.
 • Mọi thông tin, liên lạc, trao đổi, xin gửi về:

Ban Quản lý Sàn TMĐT Muaban.net – Công Ty Cổ Phần Mua Bán

 • Địa chỉ: Số 28-30 Đường số 2, Khu phố Hưng Gia 5, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 028-73001234
 • Email: trogiup@muaban.net