Bảng giá quảng cáo banner trên muaban.net

476

CENTER BANNER

KHU VỰC HCM

 • BẤT ĐỘNG SẢN: 15 triệu/tháng
 • VIỆC LÀM: 10 triệu/tháng
 • ÔTÔ/XE MÁY: 8 triệu/tháng
 • TRANG KHÁC: 4 triệu/tháng

KHU VỰC HÀ NỘI

 • BẤT ĐỘNG SẢN: 7,5 triệu/tháng
 • VIỆC LÀM: 5 triệu/tháng
 • ÔTÔ/XE MÁY: 4 triệu/tháng
 • TRANG KHÁC: 2 triệu/tháng

TỈNH THÀNH KHÁC

 • BẤT ĐỘNG SẢN: 3,5 triệu/tháng
 • VIỆC LÀM: 2,5 triệu/tháng
 • ÔTÔ/XE MÁY: 2 triệu/tháng
 • TRANG KHÁC: 1 triệu/tháng

RIGHT BANNER

KHU VỰC HCM

 • BẤT ĐỘNG SẢN: 20 triệu/tháng
 • VIỆC LÀM: 15 triệu/tháng
 • ÔTÔ/XE MÁY: 10 triệu/tháng
 • TRANG KHÁC: 5 triệu/tháng

KHU VỰC HÀ NỘI

 • BẤT ĐỘNG SẢN: 10 triệu/tháng
 • VIỆC LÀM: 7,5 triệu/tháng
 • ÔTÔ/XE MÁY: 5 triệu/tháng
 • TRANG KHÁC: 2 triệu/tháng

TỈNH THÀNH KHÁC

 • BẤT ĐỘNG SẢN: 5 triệu/tháng
 • VIỆC LÀM: 3,75 triệu/tháng
 • ÔTÔ/XE MÁY: 2,5 triệu/tháng
 • TRANG KHÁC: 1,25 triệu/tháng

BOTTOM BANNER

KHU VỰC HCM

 • BẤT ĐỘNG SẢN: 10 triệu/tháng
 • VIỆC LÀM: 8 triệu/tháng
 • ÔTÔ/XE MÁY: 5 triệu/tháng
 • TRANG KHÁC: 3 triệu/tháng

KHU VỰC HÀ NỘI

 • BẤT ĐỘNG SẢN: 5 triệu/tháng
 • VIỆC LÀM: 4 triệu/tháng
 • ÔTÔ/XE MÁY: 2,5 triệu/tháng
 • TRANG KHÁC: 1,5 triệu/tháng

TỈNH THÀNH KHÁC

 • BẤT ĐỘNG SẢN: 2,5 triệu/tháng
 • VIỆC LÀM: 2 triệu/tháng
 • ÔTÔ/XE MÁY: 1,25 triệu/tháng
 • TRANG KHÁC: 750 ngàn/tháng

HÌNH MINH HỌA

( Xem hình dưới để hình dung vị trí các gói banner )