Giá đất TP.HCM sẽ tăng “chóng mặt”?

Theo đề xuất từ Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), nhiều khả năng giá đất tại khu vực này sẽ tăng gấp đôi trong giai đoạn tới.

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa gửi UBND TP HCM đề xuất một số kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung khung giá đất (mới) cho giai đoạn 2019-2024, đặc biệt tại đô thị sôi động như TP.HCM.

HoREA cho rằng bảng giá đất tại đô thị vênh 50% thực tế, cần tăng khung giá tối đa 1,5-2 lần hoặc ít nhất nâng lên 30% so với giá trị thực hiện hữu.

Lý giải điều này, HoREA nêu quan điểm các khung giá đất hiện hành không đảm bảo được nguyên tắc định giá đất phải phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường nên cần phải nâng mức trần giá đất lên.

Kiến nghị tập trung đề cập đến 3 mức điều chỉnh khung giá đất cho TP HCM với điểm chung là giữ nguyên khung giá tối thiểu và tăng mức giá trần ở nhiều biên độ khác nhau.

Tăng gấp đôi mức giá tối đa

Với mức đề xuất này, giá đất ở tối thiểu là 1,5 triệu đồng mỗi m2 vẫn giữ nguyên, còn giá tối đa 330 triệu đồng mỗi m2. Đất có chức năng thương mại, dịch vụ giá tối đa 260 triệu đồng mỗi m2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ có giá tối đa 200 triệu đồng một m2.

Theo đề xuất nếu được áp dụng, phương án giá đất tối đa trong Bảng giá đất có thể là 429 triệu đồng mỗi m2. Giá đất thương mại, dịch vụ tối đa 338 triệu đồng mỗi m2 và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tối đa 260 triệu đồng mỗi m2.

Tăng giá đất kéo theo nhiều hệ lụy.

Tăng khoảng gấp rưỡi mức giá trần

Với mức điều chỉnh này, khung giá đất ở tối đa 246 triệu đồng mỗi m2. Khung giá đất thương mại, dịch vụ tối đa 195 triệu đồng mỗi m2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ có giá tối đa 148 triệu đồng mỗi m2.

Mức sau khi đề xuất, giá đất tối đa trong bảng giá đất có thể đạt 319,8 triệu đồng mỗi m2. Đất thương mại, dịch vụ đạt giá tối đa 253,5 triệu đồng mỗi m2. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tối đa 192,4 triệu đồng mỗi m2.

Tăng một phần ba mức giá trần

Khung giá đất ở tối đa sẽ là 215,4 triệu đồng mỗi m2. Khung giá đất thương mại, dịch vụ tối đa 172,3 triệu đồng mỗi m2 và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ có mức trần là 129,2 triệu đồng mỗi m2.

Theo cách tính này, giá đất tối đa trong bảng giá đất có thể đạt 280 triệu đồng mỗi m2. Mức trần giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ lần lượt là 167,9 – 223,9 triệu đồng mỗi m2.

Blog Mua Bán