Điều khoản sử dụng Muaban.net

Điều khoản chung

  • Muaban.net có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang web này mà không cần phải báo trước cho khách hàng.
  • Khi đăng nhập Muaban.net, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Muaban.net với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Muaban.net cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong Điều khoản sử dụng này, Muaban.net sẽ hủy tư cách thành viên trên sàn mà không cần báo trước.
  • Mọi thành viên, khách hàng, đối tác của muaban.net có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang “Điều khoản sử dụng” này được thể hiện trên website: muaban.net để xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có).
  • Muaban.net có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này, vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Theo đó, các thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên website: www.muaban.net mà không cần thông báo trước, và không cần phải được sự chấp thuận hoặc đồng ý của thành viên, khách hàng, đối tác. Khi các thành viên, khách hàng, đối tác tiếp tục sử dụng Muaban.net sau khi các thay đổi về Điều khoản sử dụng này được đăng tải, có nghĩa là các nội dung thay đổi, cập nhật đó đã được tự động chấp nhận bởi các đối tượng sử dụng.

Điều khoản riêng về quy tắc đăng tin

  • Làm mới (Up tin)

Tin có MUA DỊCH VỤ, mỗi ngày ngoài được tự động LÀM MỚI lên đầu khu vực đã mua, quý khách còn được tặng thêm 1 lần LÀM MỚI theo thời gian bất kỳ.

Tin miễn phí cũng được tặng 1 lần LÀM MỚI. Tuy nhiên, quý khách sẽ không thể làm mới quá nhiều tin trong cùng 1 ngày mà sẽ bị hạn chế theo quy tắc riêng của muaban.net.

  • Trùng lặp