Chương trình khuyến mãi Quảng Cáo Bìa 4 giảm tới 25%

km

km

Từ ngày 22/08/2017 đến 30/1/2018
Quý khách đăng ấn phẩm Mua&bán Hồ Chí Minh và Hà Nội giảm giá lũy tiến quảng cáo bìa 4 như sau:

  • Từ ngày thứ 15 trở lên: Giảm 5%
  • Từ 1 tháng trở lên giảm 10%
  • Từ 2 tháng trở lên giảm 15%
  • Từ 3 tháng trở lên giảm 20%
  • Từ 4 tháng trở lên giảm 25%

Hãy liên hệ với nhân viên kinh doanh hoặc Đại lý, Cộng tác viên của chúng tôi để biết thêm chi tiết.