Câu hỏi thường gặp cho phiên bản mới [từ 1/10/2022]

(Cập nhật 1/10/2022)

Về tin đăng và dịch vụ

Sao tôi không thể sử dụng được tin thường từ 01/10/2022? 

Qua khảo sát từ người dùng, có lượng rất lớn tin thường được tặng chất lượng nội dung không tốt. Vì vậy từ 01/10/2022, muaban.net sẽ bán tin thường. Với các tin thường bạn đang sử dụng vẫn còn hạn, sẽ vẫn được hiển thị đến khi hết hạn. Sau đó để được sử dụng tiếp bạn cần mua dịch vụ. Mong rằng với sự thay đổi này, bạn vẫn tiếp tục đồng hành cùng mua bán.

Cách hiển thị tin trên muaban.net như thế nào? 

Các tin được hiển thị là các tin người xem có thể thấy trên muaban.net và trang cá nhân của bạn gồm: tin có mua dịch vụ Tin nổi bật, VIP đặc biệt, VIP1, VIP2, VIP3Tin thường

Sau khi hết hạn dịch vụ, tin được lưu trữ thêm trên web 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày sau đó hệ thống sẽ tự động xóa. Các tin lưu trữ này nằm dưới khu vực tin thường, không có nhãn hiển thị. 

Xem thêm giá các loại tin và thời gian lưu trữ tại: Bảng giá dịch vụ

Các tin không được hiển thị là các tin người xem không thấy trên muaban.net và trang cá nhân của bạn, riêng bạn vẫn thấy trong Quản lý tin gồm: tin lỗi không được duyệt, tin đã ẩn, tin đã xóa…. 

Tin thường bán giá như thế nào?

Tin thường bán giá 2K/ngày, bạn cần mua tối thiểu 10 ngày.

Mua tin nổi bật tặng 100% ngày VIP1; mua VIP đặc biệt tặng 100% ngày VIP2 là như thế nào?

Nếu bạn mua bao nhiêu ngày Tin nổi bật sẽ được tặng bấy nhiêu ngày VIP1. Dịch vụ VIP1 sẽ được chạy ngay sau dịch vụ Tin nổi bật. 

Nếu bạn mua bao nhiêu ngày VIP đặc biệt sẽ được tặng bấy nhiêu ngày VIP2. Dịch vụ VIP2 sẽ được chạy ngay sau dịch vụ VIP đặc biệt.

Ví dụ: Nếu bạn mua 7 ngày Tin nổi bật từ 1/10 -> 7/10, tin của bạn sẽ được tự động chạy tiếp 7 ngày dịch vụ VIP1 từ 8/10 -> 14/10 

=> Tổng thời gian chạy dịch vụ = 14 ngày.

Tôi mua 7 ngày VIP đặc biệt từ 01/10->07/10, được tặng 7 ngày VIP2 từ 08/10->14/10, nếu tôi mua thêm dịch vụ thì dịch vụ tặng và dịch vụ mua thêm chạy ra sao?

Tuy từng trường hợp dịch vụ sẽ được cộng dồn hoặc chạy đè ưu tiên dịch vụ cao hơn hoặc chạy tiếp từng loại dịch vụ.

Ví dụ:

Trường hợp 1: Bạn mua thêm dịch vụ VIP2 trùng dịch vụ VIP2 được tặng

Nếu khách mua thêm dịch vụ VIP2 thì dịch vụ VIP2 sẽ được cộng dồn cùng VIP2 được tặng.

Trường hợp 2: Bạn mua thêm dịch vụ VIP1 cao hơn dịch vụ VIP2 được tặng

Nếu bạn mua thêm dịch vụ VIP1 thì tùy ngày bắt đầu của dịch vụ VIP1 để có chạy dịch vụ VIP2 hay không?

 • Nếu ngày bắt đầu VIP1 trùng ngày với dịch vụ VIP2 được tặng thì sẽ ưu tiên chạy dịch vụ VIP1. Nếu chạy dịch vụ VIP1 xong mà vẫn còn ngày tặng của VIP2 thì tiếp tục chạy thêm dịch vụ VIP2.
 • Nếu ngày bắt đầu VIP1 sau ngày dịch vụ VIP2 được tặng thì sẽ chạy dịch vụ VIP2 đến khi bắt đầu chạy dịch vụ VIP1

Trường hợp 3: Mua thêm dịch vụ VIP3 thấp hơn dịch vụ VIP2 được tặng

Nếu khách mua thêm dịch vụ VIP3 thì sẽ ưu tiên chạy dịch vụ VIP2. Nếu chạy dịch vụ VIP2 xong mà dịch vụ VIP3 mua vẫn còn thì tiếp tục chạy thêm dịch vụ VIP3.

Tin đăng của tôi được quản lý như thế nào? 

Ở Phiên bản mới, muaban.net không giới hạn số tin bạn được quản lý (cũ giới hạn không quá 150 tin).

Có 6 trạng thái của tin đăng bao gồm:

 • Đang hiển thị
 • Cần mua dịch vụ
 • Tin lỗi
 • Đang chờ duyệt (nằm trong menu Khác)
 • Tin đã xóa (nằm trong menu Khác)
 • Tin đã ẩn (nằm trong menu Khác)

Các tin được hiển thị là các tin người xem có thể thấy trên muaban.net và trang cá nhân của bạn gồm: tin có mua dịch vụ Tin nổi bật, VIP đặc biệt, VIP1, VIP2, VIP3 và tin có sử dụng dịch vụ tin thường. Sau khi hết hạn dịch vụ, các tin này sẽ nằm không được hiển thị nữa.

Các tin không được hiển thị là các tin người xem không thấy trên muaban.net và trang cá nhân của bạn, riêng bạn vẫn thấy trong Quản lý tin gồm: tin cần mua dịch vụ, tin lỗi, tin đã ẩn, tin đã xóa…. Các tin này được lưu thêm 60 ngày, sau đó hệ thống sẽ tự động xóa.

a. Đang hiển thị:

Trạng thái Đang hiển thị gồm các tin đăng đã mua dịch vụ và đang được hiển thị trên Muaban.net.

Bạn có thể thao tác:

 • Mua dịch vụ: để chọn mua một loại dịch vụ khác cao hơn nhằm tăng lượt tương tác
 • Làm mới: Tin có mua dịch vụ, mỗi ngày hệ thống sẽ tự động LÀM MỚI lên đầu khu vực đã mua. Ngoài ra, bạn còn được tặng thêm 1 lần LÀM MỚI theo thời gian bất kỳ trong vòng 24h sau lần làm mới cuối.
 • Sửa tin: để thay đổi các nội dung và hình ảnh của tin đăng. Bạn không thể thay đổi hạng mục tin, cũng như thông tin địa điểm của tin đăng. Tin sau khi sửa sẽ chuyển sang trạng thái Đang chờ duyệt mới được cập nhật chính thức lên web.
 • Xoá tin: để xoá tin đăng đang hiển thị. Tin sẽ chuyển về tab “Khác” và đổi trạng thái thành “Tin đã xoá”.
 • Ẩn tin:  để ẩn không hiển thị tin. Tin sẽ chuyển về tab “Khác”

b. Cần mua dịch vụ:

Trạng thái Tin chưa mua dịch vụ gồm các tin chưa mua hoặc hết hạn dịch vụ, tin sẽ không hiển thị trên web muaban.net

Bạn có thể thao tác:

 • Mua dịch vụ
 • Sửa tin
 • Xoá tin

c. Tin lỗi:

Trạng thái Tin lỗi gồm các tin vi phạm các quy định đăng tin của muaban.net

Bạn có thể thao tác:

 • Xem lí do lỗi: Click vào dấu (i) ngay trạng thái tin
 • Sửa tin: để thay đổi các nội dung và hình ảnh của tin đăng. Bạn không thể thay đổi hạng mục tin, cũng như thông tin địa điểm của tin đăng. Tin sau khi sửa sẽ chuyển sang trạng thái Đang chờ duyệt, khi muaban.net duyệt nội dung nếu đúng quy định thì tin mới được cập nhật chính thức lên web.
 • Xoá tin

d. Tin đang chờ duyệt

Trạng thái Đang chờ duyệt gồm các tin mới đăng hoặc sửa cần chờ muaban.net duyệt nội dung. Tin đang chờ duyệt nằm trong tab Khác”. 

Sau khi được duyệt, tin đăng sẽ chuyển sang trạng tháiĐang hiển thịhoặc “Cần mua dịch vụ“. Nếu bạn có xác thực đảm bảo bằng CMND thì tin sẽ không phải qua bước chờ duyệt này. 

Bạn có thể thao tác Xoá tin

e. Tin đã xoá 

Trạng thái Tin đã xóa gồm các tin đăng bị xoá. Tin đã xóa nằm trong tab Khác

Bạn có thể thao tác Phục hồi tin. Tin đăng sau khi phục hồi sẽ có 3 trường hợp:

  • Nếu tin còn hạn dịch vụ: tin sẽ chuyển đến trạng thái Đang hiển thị
  • Nếu tin đã hết hạn dịch vụ: tin sẽ chuyển đến trạng thái Tin chưa mua dịch vụ
  • Nếu tin được ẩn, xong mới xoá, khi phục hồi sẽ trở lại trạng tháiTin đã ẩn

f. Tin đã ẩn

Trạng thái Tin đã ẩn gồm các tin đăng bị ẩn. Tin đã ẩn nằm trong tab Khác

Bạn có thể thao tác:

 • Hiển thị tin: để hiển thị lại tin lên muaban.net. Tin đăng sẽ chuyển về trạng thái “Đang hiển thị
 • Xoá tin: để xóa tin đăng. Tin đăng sẽ chuyển sang trạng thái Tin đã xoá.

Về nạp tiền & thanh toán hóa đơn

Tôi là thành viên mới tạo tài khoản, tôi được các quyền lợi gì?

Thành viên mới tạo tài khoản và nạp tiền sẽ được tặng mã thưởng trị giá 50K và được tặng thêm % khuyến mãi ngay nếu đạt mốc nạp

Ví dụ: 

 • Nếu nạp 20K thì được tặng mã thưởng 50K và không được khuyến mãi
 • Nếu nạp 200K thì được tặng mã thưởng 50K và 5% khuyến mãi nạp = 10K
 • Nếu nạp 500K thì được tặng mã thưởng 50K và 7% khuyến mãi nạp = 35K
 • Nếu nạp 1 triệu thì được tặng mã thưởng 50K và 9% khuyến mãi nạp = 90K
 • Nếu nạp 2 triệu thì được tặng mã thưởng 50K và 11% khuyến mãi nạp = 220K

Mời bạn tham khảo thêm chi tiết Chi tiết chính sách nạp tiền tại đây.

Cách sử dụng tiền nạp trong tài khoản?

Nếu bạn là thành viên Mua Bán, khi bạn nạp tiền thì tiền nạp sẽ nằm ở tài khoản chính, tiền tặng sẽ nằm ở tài khoản khuyến mãi. 

Khi bạn thanh toán hóa đơn, tiền sẽ được trừ từ tài khoản khuyến mãi rồi tới tài khoản chính. Tiền nạp và tặng thêm sẽ không được hoàn lại.

Hạn sử dụng tiền trong tài khoản là 12 tháng (tính từ thời gian nạp cuối). Nếu để quá hạn sử dụng, số tiền có trong tài khoản sẽ tự động về 0. Để không bị mất tiền trong tài khoản khi sắp hết hạn, bạn có thể gia hạn bằng cách nạp thêm tiền.

Nếu bạn là thành viên Đối tác Đại lý, khi bạn nạp tiền thì tiền nạp sẽ nằm ở tài khoản chính, bạn không được tặng thêm tiền khuyến mãi

Tiền từ MBPAY sang MBPAY+ như thế nào?

Ở phiên bản mới, để tiện cho bạn tài khoản thanh toán sẽ gắn luôn vào tài khoản đăng tin. Bạn có thể nạp tiền từ MBPAY sang tài khoản thanh toán này, chúng tôi gọi là MBPAY+. Bạn bấm Nạp tiền và chọn Phương thức thanh toán là Tài khoản MBPAY 

Sau khi bấm Tiếp tục, tiền của bạn trong MBPAY sẽ được chuyển sang MBPAY+ theo nguyên tắc như sau:

 • Trừ tiền từ các tài khoản khuyến mãi trước, sau đó đến tài khoản chính
 • Tiền ở MBPAY tài khoản chính sẽ được chuyển vào MBPAY+ tài khoản chính
 • Tiền ở MBPAY khuyến mãi 1MBPAY khuyến mãi 2 sẽ được chuyển vào MBPAY+ khuyến mãi
 • Tiền được tặng thêm tùy theo gói (nếu có) sẽ được chuyển vào MBPAY+ khuyến mãi

Số dư tài khoản MBPAY = 300K (trong đó: TKC = 200K, KM1 = 50K, KM2 = 50K)
Nếu bạn chọn nạp số tiền = 200K thì:
+ Tài khoản MBPAY bị trừ: 200K (trong đó: TKC = 100K, KM1 = 50K, KM2 = 50K)
+ Tài khoản MBPAY+ gồm: 210K (trong đó: TKC = 100K, KM = 100K + tặng 10K)

Tôi đang là Thành viên Đồng, từ 01/10/2022 tôi là thành viên gì?

Để tiện lợi hơn cho thành viên, mua bán đã thay đổi chính sách nạp tiền từ 01/10/2022.

Bạn là thành viên Đồng có hạn chiết khấu dịch vụ đã hết sẽ được tự động chuyển thành THÀNH VIÊN MUA BÁN và áp dụng quyền lợi nạp mới.

Bạn là thành viên Đồng nếu còn hạn chiết khấu dịch vụ có thể giữ nguyên là thành viên Đồng đến ngày hết hạn chiết khấu dịch vụ hoặc bạn có thể bấm Đổi gói để trở thành THÀNH VIÊN MUA BÁN và áp dụng quyền lợi nạp mới.

Xem thêm chi tiết Chi tiết chính sách nạp tiền tại đây.

Thành viên Đối tác Đại lý có các quyền lợi gì?

Đối tác Đại lý và cấp con (nếu có) sẽ cùng chung loại thành viên Đối tác Đại lý.

Thành viên Đối tác Đại lý không được tặng thêm tiền nạp mà nhận hoa hồng theo tổng nạp mỗi tháng. Hoa hồng của Đối tác Đại lý = tổng nạp mỗi tháng của tài khoản cấp cha + tổng nạp của các tài khoản cấp con trong thời gian làm cấp con của Đại lý. Hoa hồng đại lý theo cơ chế lũy tiến và trả vào muộn nhất ngày 10 tháng sau. 

Nếu thành viên Đối tác Đại lý hết hạn sử dụng tiền thì số tiền nạp sẽ về 0, loại thành viên sẽ tự động chuyển về thành viên Mua Bán.

Nếu trong 6 tháng, thành viên Đối tác Đại lý không phát sinh giao dịch nạp thì Hợp đồng hợp tác sẽ tự động thanh lý và hệ thống tự động đổi loại thành viên Đối tác Đại lý sang thành viên Mua Bán.

Xuất hoá đơn VAT có gì cần lưu ý?

Từ phiên bản mới, hóa đơn VAT xuất theo giao dịch nạp, không xuất theo giao dịch thanh toán và ngày xuất hóa đơn phải xuất đúng ngày yêu cầu theo quy định của luật thuế.

Nếu muốn xuất hoá đơn VAT theo giao dịch thanh toán, bạn cần liên hệ nhân viên chăm sóc, chúng tôi sẽ hỗ trợ sau khi kiểm tra.

Về đăng ký tài khoản

Tôi đăng ký tài khoản và bị báo số điện thoại đã đăng ký từ trước, tôi phải làm sao?

Bạn có thể dùng 2 cách sau để tiếp tục đăng ký:
Cách 1: Đăng ký liên kết qua tài khoản của nền tảng khác
Cách 2: Vào đăng nhập bấm “Quên mật khẩu” để nhận mã OTP lấy lại mật khẩu
Nhập số điện thoại để lấy mã OTP
Nhập mã OTP đã gửi bên app Zalo
Tạo lại mật khẩu mới
Tiến hành đăng nhập lại với mật khẩu mới vừa tạo.
Lưu ý: Nếu bạn không nhận được mã OTP, vui lòng bấm vào “Liên hệ ngay” để được nhân viên hỗ trợ trực tiếp.
Nhập các nội dung vào các ô trống
Sau khi nhập hết nội dung bấm vào nút “Gửi tin nhắn” để nhân viên liên hệ hỗ trợ.
Tiến hành đăng nhập lại theo hướng dẫn của nhân viên.

Tôi có 2 số điện thoại, làm sao để thêm số điện thoại trong tài khoản?

Bạn vào Thông tin tài khoản và bấm dấu (+)
Nhập số điện thoại phụ và xác thực OTP
Màn hình hiển thị thêm thành công số điện thoại phụ
Tiến hành đăng nhập với số điện thoại phụ cùng với mật khẩu của số điện thoại chính.
Lưu ý: Khi nạp tiền dịch vụ, số tiền vẫn sẽ được nạp vào ví của số điện thoại chính.

Tôi có 2 số điện thoại trong tài khoản, bị lỗi không liên kết được với số điện thoại chính, tôi phải làm sao?

Bạn có thể đăng nhập bằng số điện thoại phụ khác và đăng nhập cùng một mật khẩu với số điện thoại chính.