Câu hỏi thường gặp cho phiên bản mới

(Cập nhật từ 16/05/2022)

Về tin đăng và dịch vụ

Phiên bản mới tôi còn được tặng tin miễn phí? 

Ở phiên bản Muaban mới, bạn vẫn được tặng 2 tin miễn phí. Tuy nhiên chúng tôi sẽ gọi tin miễn phí này là tin thường. Bạn sẽ được tặng 2 lượt sử dụng dịch vụ tin thường trong phần Mua dịch vụ chọn Tin thường và bấm Sử dụng, xem thêm Cách sử dụng tin thường

Đối với các tài khoản cũ đang có hiển thị tối đa 5 tin miễn phí, khi chuyển sang phiên bản mới, các tin miễn phí này sẽ được tự động tặng dịch vụ tin thường và được hiển thị 30 ngày. Đồng thời mỗi tài khoản có sẽ được tặng thêm 2 lần sử dụng dịch vụ tin thường như các tài khoản tạo mới. 

Đến hết 30 ngày hiển thị, các tin miễn phí này sẽ không được hiển thị nữa mà chuyển qua tab Cần mua dịch vụ.

Ở Phiên bản mới, muaban.net không giới hạn số tin bạn được quản lý (cũ giới hạn không quá 150 tin).

Các tin được hiển thị là các tin người xem có thể thấy trên muaban.net và trang cá nhân của bạn gồm: tin có mua dịch vụ Tin nổi bật, VIP đặc biệt, VIP1, VIP2, VIP3 và tin có sử dụng dịch vụ tin thường. Sau khi hết hạn dịch vụ, các tin này sẽ không được hiển thị nữa. Xem thêm Bảng giá dịch vụ

Các tin không được hiển thị là các tin người xem không thấy trên muaban.net và trang cá nhân của bạn, riêng bạn vẫn thấy trong Quản lý tin gồm: tin cần mua dịch vụ, tin lỗi, tin đã ẩn, tin đã xóa…. Các tin này được lưu thêm 60 ngày, sau đó hệ thống sẽ tự động xóa.

Cách sử dụng tin thường như thế nào?

Tin thường là tin có vị trí hiển thị thấp nhất trong danh sách tin, phía dưới tin VIP3. Mỗi tài khoản sẽ được tặng 2 lần sử dụng dịch vụ tin thường.

Mỗi tin thường mặc định hiển thị 30 ngày. Nếu trong 30 ngày này, bạn mua dịch vụ hay xóa, ẩn thì số lượt tặng không thay đổi. Hết 30 ngày, tin sẽ không được hiển thị nữa mà chuyển sang tab Cần mua dịch vụ. Khi đó số lần sử dụng tin thường được giảm đi 1, bạn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ tin thường cho tin khác nếu muốn. 

Ví dụ: Bạn tạo tài khoản ngày 10/1/2022, được tặng 2 lần sử dụng dịch vụ tin thường

Ngày 10/1/2022, Bạn đăng tin A và sử dụng dịch vụ tin thường -> Thông báo hiển thị “Đã sử dụng 1/2 tin”

(Hệ thống tự động ghi nhận số lượt mua tin thường)

Ngày 20/1/2022, Bạn đăng tin B và sử dụng dịch vụ tin thường –> Thông báo hiển thị “Đã sử dụng 2/2 tin. Lần kế ngày 10/02/2022” và nút Sử dụng tin thường sẽ bị mờ

(Hệ thống hiển thị thêm ngày kế tiếp bạn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ tin thường)

Đến ngày 10/2/2022, tức sau 30 ngày kể từ ngày sử dụng dịch vụ tin thường cho tin A thì:

 • Số lượt sử dụng dịch vụ tin thường sẽ được giảm xuống còn 1/2 tin
 • Tin A sẽ không được hiển thị nữa và được chuyển sang tab “Cần mua dịch vụ
 • Bạn có thể tiếp tục sử dụng 1 lượt tặng dịch vụ tin thường cho tin đăng khác hoặc chính tin A

(Đến ngày 10/2/2022, hệ thống tự động giảm 1 lượt sử dụng dịch vụ tin thường)

Nếu bạn không sử dụng thêm lượt dịch vụ tin thường nào, đến ngày 19/2/2022, tức sau 30 ngày kể từ ngày sử dụng dịch vụ tin thường cho tin B thì:

 • Số lượt sử dụng dịch vụ tin thường sẽ được giảm xuống còn 0/2 tin
 • Tin B sẽ không được hiển thị nữa và được chuyển sang tab “Cần mua dịch vụ
 • Bạn có thể tiếp tục sử dụng 2 lượt tặng dịch vụ tin thường cho các tin đăng khác hoặc chính tin A, tin B

(Tin thường sau khi hết hạn sẽ xuất hiện trong tab Cần mua dịch vụ như các tin VIP khác. Bạn có thể tiến hành sử dụng dịch vụ tin thường nếu còn lượt hoặc dịch vụ tin VIP)

Muaban.net có tự động chuyển tin VIP hết hạn sang tin thường không?

Không, bạn có thể sẽ hết hạn nhiều tin nên chúng tôi không thể làm tự động dịch vụ này. Vì vậy, bạn cần tự vào chọn sử dụng dịch vụ tin thường cho tin nào bạn muốn.

Tin đăng của tôi được quản lý như thế nào? 

Ở Phiên bản mới, muaban.net không giới hạn số tin bạn được quản lý (cũ giới hạn không quá 150 tin).

Có 6 trạng thái của tin đăng bao gồm:

 • Đang hiển thị
 • Cần mua dịch vụ
 • Tin lỗi
 • Đang chờ duyệt (nằm trong menu Khác)
 • Tin đã xóa (nằm trong menu Khác)
 • Tin đã ẩn (nằm trong menu Khác)

Các tin được hiển thị là các tin người xem có thể thấy trên muaban.net và trang cá nhân của bạn gồm: tin có mua dịch vụ Tin nổi bật, VIP đặc biệt, VIP1, VIP2, VIP3 và tin có sử dụng dịch vụ tin thường. Sau khi hết hạn dịch vụ, các tin này sẽ nằm không được hiển thị nữa.

Các tin không được hiển thị là các tin người xem không thấy trên muaban.net và trang cá nhân của bạn, riêng bạn vẫn thấy trong Quản lý tin gồm: tin cần mua dịch vụ, tin lỗi, tin đã ẩn, tin đã xóa…. Các tin này được lưu thêm 60 ngày, sau đó hệ thống sẽ tự động xóa.

a. Đang hiển thị:

Trạng thái Đang hiển thị gồm các tin đăng đã mua dịch vụ và đang được hiển thị trên Muaban.net.

Bạn có thể thao tác:

 • Mua dịch vụ: để chọn mua một loại dịch vụ khác cao hơn nhằm tăng lượt tương tác
 • Làm mới: Tin có mua dịch vụ, mỗi ngày hệ thống sẽ tự động LÀM MỚI lên đầu khu vực đã mua. Ngoài ra, bạn còn được tặng thêm 1 lần LÀM MỚI theo thời gian bất kỳ trong vòng 24h sau lần làm mới cuối.
 • Sửa tin: để thay đổi các nội dung và hình ảnh của tin đăng. Bạn không thể thay đổi hạng mục tin, cũng như thông tin địa điểm của tin đăng. Tin sau khi sửa sẽ chuyển sang trạng thái Đang chờ duyệt mới được cập nhật chính thức lên web.
 • Xoá tin: để xoá tin đăng đang hiển thị. Tin sẽ chuyển về tab “Khác” và đổi trạng thái thành “Tin đã xoá”.
 • Ẩn tin:  để ẩn không hiển thị tin. Tin sẽ chuyển về tab “Khác”

b. Cần mua dịch vụ:

Trạng thái Tin chưa mua dịch vụ gồm các tin chưa mua hoặc hết hạn dịch vụ, tin sẽ không hiển thị trên web muaban.net

Bạn có thể thao tác:

 • Mua dịch vụ
 • Sửa tin
 • Xoá tin

c. Tin lỗi:

Trạng thái Tin lỗi gồm các tin vi phạm các quy định đăng tin của muaban.net

Bạn có thể thao tác:

 • Xem lí do lỗi: Click vào dấu (i) ngay trạng thái tin
 • Sửa tin: để thay đổi các nội dung và hình ảnh của tin đăng. Bạn không thể thay đổi hạng mục tin, cũng như thông tin địa điểm của tin đăng. Tin sau khi sửa sẽ chuyển sang trạng thái Đang chờ duyệt, khi muaban.net duyệt nội dung nếu đúng quy định thì tin mới được cập nhật chính thức lên web.
 • Xoá tin

d. Tin đang chờ duyệt

Trạng thái Đang chờ duyệt gồm các tin mới đăng hoặc sửa cần chờ muaban.net duyệt nội dung. Tin đang chờ duyệt nằm trong tab Khác”. 

Sau khi được duyệt, tin đăng sẽ chuyển sang trạng tháiĐang hiển thịhoặc “Cần mua dịch vụ“. Nếu bạn có xác thực đảm bảo bằng CMND thì tin sẽ không phải qua bước chờ duyệt này. 

Bạn có thể thao tác Xoá tin

e. Tin đã xoá 

Trạng thái Tin đã xóa gồm các tin đăng bị xoá. Tin đã xóa nằm trong tab Khác

Bạn có thể thao tác Phục hồi tin. Tin đăng sau khi phục hồi sẽ có 3 trường hợp:

  • Nếu tin còn hạn dịch vụ: tin sẽ chuyển đến trạng thái Đang hiển thị
  • Nếu tin đã hết hạn dịch vụ: tin sẽ chuyển đến trạng thái Tin chưa mua dịch vụ
  • Nếu tin được ẩn, xong mới xoá, khi phục hồi sẽ trở lại trạng tháiTin đã ẩn

f. Tin đã ẩn

Trạng thái Tin đã ẩn gồm các tin đăng bị ẩn. Tin đã ẩn nằm trong tab Khác

Bạn có thể thao tác:

 • Hiển thị tin: để hiển thị lại tin lên muaban.net. Tin đăng sẽ chuyển về trạng thái “Đang hiển thị
 • Xoá tin: để xóa tin đăng. Tin đăng sẽ chuyển sang trạng thái Tin đã xoá.

Trang cá nhân của người đăng có gì khác?

Trang cá nhân của người đăng có khác với phiên bản cũ. Ở phiên bản mới, trang cá nhân của người đăng sẽ chỉ được hiển thị các tin có mua dịch vụ VIPsử dụng dịch vụ tin thường được tặng, tức các tin ở trạng thái Đang hiển thị trong Quản lý tin.

Về gói thành viên

Gói thành viên của muaban.net là gì?

Là sản phẩm dịch vụ mới ra mắt cùng lúc với phiên bản mới. Gói thành viên bao gồm: Cơ bản, Đồng, Bạc, Vàng… Và 1 gói riêng dành cho Đối tác Đại lý

Mọi tài khoản mới tạo hoặc đã tạo trước khi có phiên bản mới của muaban.net đều được mặc định là Thành viên cơ bản. Khi là thành viên cơ bản bạn được tặng 2 lượt sử dụng dịch vụ tin thường (một cách gọi của tin miễn phí trước đây). Các thành viên cũ vẫn được giữ hiển thị tối đa 5 tin miễn phí thêm 30 ngày tính từ lúc chuyển đổi. Hết thời gian này các tin cũ miễn phí này sẽ được chuyển sang tab Cần mua dịch vụ

Bạn có thể nâng cấp từ Thành viên cơ bản lên thành viên cấp cao hơn như Đồng, Bạc, Vàng hoặc Đối tác Đại lý để sở hữu các quyền lợi ưu đãi hấp dẫn khác như tặng thêm % giá trị nạp,  giảm thêm % khi mua dịch vụ…. Các gói thành viên này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt hơn, đem lại nhiều lợi ích hơn cho bạn.

Tham khảo chi tiết Gói nạp thành viên tại đây.

Làm sao để tôi có thể nâng cấp Gói thành viên?

Khi chuyển sang phiên bản mới, mọi tài khoản đăng tin trên muaban.net sẽ mặc định trở thành Thành viên cơ bản

Để trở thành thành viên cấp cao hơn và hưởng nhiều quyền lợi hơn, bạn có thể dùng chức năng Đổi gói trong menu Quản lý tin hoặc menu Nạp tiền

Tiến hành “đổi gói” trong quản lý tin

Các quyền lợi của gói mới sẽ được cập nhật ngay sau khi bạn nâng cấp thành công.

Để nâng cấp gói bạn cần nạp số tiền tối thiểu theo quy định của gói muốn nâng cấp sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi nhất.

Tuy nhiên ở một vài trường hợp bạn có thể nâng cấp gói mà chưa cần nạp tiền như sau:

 • Trường hợp 1: Khi số tiền trong tài khoản chính của gói hiện tại của bạn lớn hơn hoặc bằng mức nạp tối thiểu của gói cần đổi.
 • Trường hợp 2: Khi số tiền trong tài khoản chính của gói hiện tại của bạn nhỏ hơn hoặc bằng 10K.
 • Trường hợp 3: Khi gói hiện tại của bạn đã hết hạn sử dụng của chiết khấu được giảm thêm khi mua dịch vụ.

Như vậy lúc bạn nâng cấp gói xong thì:
– Số tiền trong các tài khoản chính và tài khoản khuyến mãi giữ nguyên
– Bạn không được tặng thêm % tiền khuyến mãi
– Hạn sử dụng chiết khấu dịch vụ giữ nguyên
– Hạn sử dụng tiền giữ nguyên

Nếu bạn chuyển từ gói Cơ bản hoặc gói Đối tác đại lý là các gói không có hạn sử dụng chiết khấu dịch vụ thì ngày hết hạn sử dụng chiết khấu dịch vụ chính là ngày thực hiện chuyển đổi.

Ví dụ:

 • Tài khoản đang là thành viên Đồng còn Tài khoản chính = 600K, Khuyến mãi = 100K  muốn nâng cấp lên thành viên Bạc (có số tiền nạp tối thiểu = 500K) => Bạn được nâng cấp không cần nạp thêm. Khi nâng cấp xong, Tài khoản chính = 600K, Khuyến mãi = 100K.
 • Tài khoản đang là thành viên Đồng còn Tài khoản chính = 0K muốn nâng cấp lên thành viên Bạc => Bạn được nâng cấp không cần nạp thêm
 • Tài khoản đang là thành viên Đồng còn Tài khoản chính =200K, Khuyến mãi = 100K, đã hết hạn sử dụng chiết khấu giảm thêm dịch vụ, muốn nâng cấp lên thành viên Bạc => Bạn được nâng cấp không cần nạp thêm. Khi nâng cấp xong, Tài khoản chính =200K, Khuyến mãi = 100K.

Làm sao để tôi có thể hạ cấp Gói thành viên?

Bạn sẽ được hạ cấp thành viên bất cứ lúc nào. Để hạ cấp, bạn có thể dùng chức năng Đổi gói trong menu Quản lý tin hoặc menu Nạp tiền

Các quyền lợi của gói sẽ thay đổi ngay khi bạn xác nhận hạ cấp thành công.

 • Nếu trong tài khoản hết tiền, thì bạn không bị tính phí hạ cấp. 
 • Nếu trong tài khoản còn tiền, do quyền lợi tặng thêm chênh lệch giữa các gói nên bạn cần trả thêm phí hạ cấp. Phí hạ cấp = số tiền còn lại x % tặng thêm theo mức nạp của số tiền còn lại.

Ví dụ: 

 • Tài khoản là thành viên Bạc còn 0đ muốn hạ cấp xuống thành viên Đồng thì không tính phí hạ cấp 
 • Tài khoản là thành viên Bạc còn 1 triệu muốn hạ cấp xuống thành viên Đồng sẽ cần trả: Phí hạ cấp = 1 triệu x 8% = 80K => Số tiền còn lại trong tài khoản lúc hạ cấp = 1 triệu – 80K = 920K

Về nạp tiền và thanh toán hóa đơn

Cách sử dụng tiền nạp trong tài khoản?

Nếu bạn là thành viên Cơ bản hoặc Đối tác Đại lý, khi bạn nạp tiền, số tiền nạp sẽ nằm ở tài khoản chính, bạn không được tặng thêm tiền khuyến mãi

Nếu bạn là thành viên Đồng hoặc Bạc hoặc Vàng, khi bạn nạp tiền, số tiền nạp sẽ nằm ở tài khoản chính, tiền tặng sẽ nằm ở tài khoản khuyến mãi. 

Khi bạn thanh toán hóa đơn, tiền sẽ được trừ từ tài khoản khuyến mãi rồi tới tài khoản chính. Tiền nạp và tặng thêm sẽ không được hoàn lại.

Hạn sử dụng tiền trong tài khoản là 12 tháng (tính từ thời gian nạp cuối). Nếu để quá hạn sử dụng, số tiền có trong tài khoản sẽ tự động về 0. Để không bị mất tiền trong tài khoản khi sắp hết hạn, bạn có thể gia hạn bằng cách: nạp thêm tiền.

Tiền từ MBPAY sang MBPAY+ như thế nào?

Ở phiên bản mới, để tiện cho bạn tài khoản thanh toán sẽ gắn luôn vào tài khoản đăng tin. Bạn có thể nạp tiền từ MBPAY sang tài khoản thanh toán này, chúng tôi gọi là MBPAY+. Bạn bấm Nạp tiền và chọn Phương thức thanh toán là Tài khoản MBPAY 

Sau khi bấm Tiếp tục, tiền của bạn trong MBPAY sẽ được chuyển sang MBPAY+ theo nguyên tắc như sau:

 • Trừ tiền từ các tài khoản khuyến mãi trước, sau đó đến tài khoản chính
 • Tiền ở MBPAY tài khoản chính sẽ được chuyển vào MBPAY+ tài khoản chính
 • Tiền ở MBPAY khuyến mãi 1MBPAY khuyến mãi 2 sẽ được chuyển vào MBPAY+ khuyến mãi
 • Tiền được tặng thêm tùy theo gói (nếu có) sẽ được chuyển vào MBPAY+ khuyến mãi

Số dư tài khoản MBPAY = 300K (trong đó: TKC: 200K, KM1: 50K, KM2: 50K)
Nếu bạn chọn nạp gói Đồng nhập số tiền = 200K
thì tài khoản MBPAY bị trừ như sau: TKC: -100K, KM1: -50K, KM2: -50K
Tiền trong MBPAY+ = 210K (trong đó: TKC = 100K, KM = 100K + tiền tặng 10K)

Thành viên Đối tác Đại lý có gì cần lưu ý?

Các Đối tác Đại lý và cấp con (nếu có) sẽ cùng chung loại thành viên Đối tác Đại lý, sẽ không nạp được các gói thành viên khácphải nạp theo mức tối thiểu của thành viên Đối tác Đại lý 

Thành viên Đối tác Đại lý không được tặng thêm tiền nạp không được giảm thêm chiết khấu các loại dịch vụ như thành viên Đồng, Bạc, Vàng. Thành viên Đối tác Đại lý chỉ được giảm chiết khấu theo bảng giá khi mua dịch vụ 7 ngày, 15 ngày, 30 ngày như thành viên Cơ bản.

Hoa hồng của Đối tác Đại lý tính trên tổng nạp mỗi tháng của tài khoản cấp cha + tổng nạp của các tài khoản cấp con trong thời gian làm cấp con của Đại lý. Hoa hồng đại lý theo cơ chế lũy tiến và trả vào muộn nhất ngày 10 tháng sau. 

Nếu thành viên Đối tác Đại lý hết hạn sử dụng tiền thì số tiền nạp sẽ về 0, loại thành viên sẽ tự động chuyển về thành viên Cơ bản.

Nếu trong 6 tháng, thành viên Đối tác Đại lý không phát sinh giao dịch nạp thì Hợp đồng hợp tác sẽ tự động thanh lý và hệ thống tự động đổi loại thành viên Đối tác Đại lý sang thành viên Cơ bản.

Xuất hoá đơn VAT có gì cần lưu ý?

Từ phiên bản mới, hóa đơn VAT xuất theo giao dịch nạp, không xuất theo giao dịch thanh toán và ngày xuất hóa đơn phải xuất đúng ngày yêu cầu theo quy định của luật thuế.

Nếu muốn xuất hoá đơn VAT theo giao dịch thanh toán, bạn cần liên hệ nhân viên chăm sóc, chúng tôi sẽ hỗ trợ sau khi kiểm tra.